Mathematics in the city

Cecilia Kilhamn, Susanne Frisk, Christina Skodras & Britt Holmberg

Vi kommer att presentera ett förhållningssätt till matematikundervisning som vi sett i New York på skolor som arbetar med material från centrumet ”Mathematics in the city”. I detta förhållningssätt står elevernas matematiserande i fokus. Lärarens roll är att skapa förutsättningar för elever att undersöka och reflektera över matematik på ett strukturerat sätt. Resonemang och kommunikation är centrala inslag. Förhållningssättet illustreras med hjälp av aktiviteter och videosekvenser.

Cecilia Kilhamn, Susanne Frisk, Christina Skodras och Britt Holmberg besökte centrumet i New York i oktober, 2014. De arbetar alla på Göteborgs universitet.

»»» Mathematics in the City

Anmälan
»»» Obs att du behöver anmäla dig till seminariet!