Föreläsningar – en utdöende undervisningsform?

Samuel Bengmark

Ladda ner presentation »»»

Samuel Bengmark är anställd vid Matematiska vetenskaper på Chalmers och Göteborgs universitet. Han brinner speciellt för lärarutbildning och är ansvarig för Chalmers kombinationsutbildning, Lärande och ledarskap, som leder till både civilingenjörs- och ämneslärarexamen. Han är just hemkommen från University of California Berkeley där han utmanat sin egen praktik när det gäller föreläsningar.

Föreläsningen är en gammal undervisningsform som ofta framställs som förlegad. Ändå lever den vidare, inte minst på högskola och i gymnasiet i matematik. Varför det? Är det så att lärarna inte förstår bättre eller kan det finnas något av värde? Jag vill vid detta seminarium diskutera vad föreläsningar kan spela för roll i matematikundervisningen och lärandet. Jag vill också dela med mig av några av mina tankar om vad man bör tänka på om man väljer att föreläsa.