Välkommen till NCM:s seminarieserie!

Vt 2018

Alla seminarier är kostnadsfria. Vissa föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand. Anmälan dig här nedanför.

29 januari
Kara Imm
Mathematics in the city.

26 februari
Caroline Nagy
Fler bråk i matematikundervisningen, en aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression.

Anmälan
»»» Obs att du behöver anmäla dig till respektive seminarium.

Lokal
NCM:s konferensrum på Vera Sandbergs Allé 5a 2 tr i Göteborg.

Tid
13:00 – 15:00.
Ev. ändrad tid meddelas via epost till deltagarna.


Genomförda seminarier 2017

11 december
Andreas Ryve

13 november
Jöran Petersson
Jämförelse mellan förstaspråkares och andraspråkares kunskapsprofiler på nationella prov åk 9.

16 oktober
Anna Teledahl
Elevers skriftliga redovisningar som underlag för bedömning i matematik

11 september
Rimma Nyman
Intresse och engagemang i matematikklassrummet

3 april
Arne Engström
Från dyskalkyli till låga prestationer i matematik. Arvet efter Olof Magne

13 mars
Kerstin Larsson
Multiplikationsmodeller för förståelse av multiplikation

6 februari
Att vara proaktiv i sin matematikplanering

Se seminariet i efterhand »»».
Powerpointpresentation.
Åsa Öhrnell & Marie Nemhed-Gustafsson

16 januari
Matematikundervisning för nyanlända.
Se seminariet i efterhand »»».
Powerpointpresentation
Lena Trygg & Elisabeth Rystedt


Genomförda seminarier 2016

11 feb Malin Christersson
Programmering i skolan? Se seminariet i efterhand »»»
Diskussionspanel: Cecilia Christiansen, Per Berggren & Jacob Axdorff
3 mars Berner Lindström
Aritmetikprojekt – CoDAC (Conditions and tools for Development of Arithmetic Competences)
30 mars Helena Hagström
Ljus – Hästhovens förskola
– se seminariet i efterhand
14 april Ola Helenius
Att lära in och lära ut taluppfattning genom iPad-spel
– se seminariet i efterhand
2 juni Hanna Palmér
ELMA – En studie av entreprenöriellt lärande i matematik med inslag av IKT
12 sep Samuel Bengmark
Läs mer och se video:
Föreläsningar – en utdöende undervisningsform?
10 okt Torbjörn Lundh
Läs mer och se video:
Matematik som uppfinningsverktyg – tre kardiovaskulära exempel
7 nov Madeleine Löwing
Läs mer och se video:
Utmaningar i matematikundervisningen. Hur du kan förebygga att elever får svårigheter.
12 dec Peter Nyström
Läs mer och se video:
Hur gick det i TIMSS och PISA?

»»» Ta del av tidigare seminarier 2014/15