ELMA – En studie av entreprenöriellt lärande i matematik med inslag av IKT

Hanna Palmér
Hanna Palmér arbetar med forskning och lärarutbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö. Seminariet kommer att handla om ett tvåårigt forskningsprojekt som finansierats av Kamprad-stiftelsen.

Enligt Lgr11 ska eleverna ges förutsättningar att utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Fokus i forskningsprojektet har varit hur en matematikundervisning med utgångspunkt i entreprenöriellt lärande kan se ut och vad en sådan undervisning kan innebära för elevernas lärande i matematik. Seminariet kommer både innehålla praktiska exempel och mer generella slutsatser.