Hur gick det i TIMSS och PISA?

Peter Nyström

Ladda ner presentationen »»»

Vid detta seminarium kommer jag att sammanfatta några av de viktigaste resultaten från PISA 2015, TIMSS 2015 och TIMSS Advanced 2015. Jag kommer också att ge min syn på den samlade bilden av dessa tre internationella jämförande studier, och reflektera över vad resultaten kan betyda och vad vi i vårt land eventuellt bör göra med anledning av resultaten.