Att lära in och lära ut taluppfattning genom iPad-spel

Ola Helenius
Tillsammans med forskare och utvecklare i Torkel Klingbergs grupp har jag varit med och tagit fram en app för utveckling av taluppfattning för sexåringar. I föredraget kommer jag dels att prata lite allmänt om spel, appar och annat datorstöd och forskningen kring detta. Dessutom kommer jag att presentera den app vi arbetar med, vilka effekten den har på barnens kunskapsutveckling och hur vi har tänkt när vi har designat den.