Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2016

Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner.

Milou
Problem

Att arbeta vidare med

Ecolier
Problem

Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Arabisk version
Benjamin
Problem

Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Arabisk version
Cadet
Problem

Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med

Arabisk version
Junior
Problem

Facit & korta lösningar
Student
Problem

Facit & korta lösningar
2016 års Känguru-resultat

Här finns 2016 års Kängururesultat

Diplom

Diplom – deltagande

Diplom – goda resultat

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: KW