Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas


Alla som deltar i Kängurutävlingen har fått en förfrågan om hur de uppmärksammar Kängurutävlingen på sin skola. Tack för alla bra tips! Vi har fått många svar som vi samlat här.

Många påpekar att de inte tänkt ha någon form av prisutdelning för att kora bästa elev, men när de ser vilken elev det är så blir det oftast en prisutdelning. Det är inte alltid den elev med bäst resultat och betyg på vanliga prov som vinner.

Före tävlingen
Öva på gamla känguruproblem enskilt eller i grupp.
Sätt upp affischer på skolan i god tid innan.
Informera i veckobrev.
Återanvänd problem under året.

Tävlingsdagen
Tävlingen genomförs samtidigt i alla klasser, samma dag, olika dagar, alla i aulan eller matsalen eller i sina vanliga klassrum.
Tävlingen genomförs under en matematikvecka.
Matematikdag med matematikaktiviteter hela dagen.
Känguruaktiviteter hela dagen: höra på kängurufakta, gå en kängurutipspromenad, hoppa känguruhopp och räkna hoppen och göra en stor gemensam kängurutavla där alla barnen är delaktiga i målandet.
Börja med att bjuda på frukost.
Bjud på frukt.
Fira med glass.

Efter tävlingen
Arbetar med materialet ”arbeta vidare”.
Elever sitter i grupper och den som kommer fram med en fungerande lösning redovisar för de andra.
Utställning i matsalen om problemen, resultat med de bästa klasserna och de tre bästa i varje klass.
Berättar om tävlingen på avslutningen och tar fram de elever som lyckats bäst.
Prisutdelning på en långlunch med musik, matematiklåtar förstås!
Prisutdelning på innegården med trumpetfanfar. Bästa eleverna i varje årskurs får pris.
Ett pris lottas ut bland alla deltagare så att inte endast de med bäst resultat får pris.
Skriv i veckobrevet om tävlingen och de elever med bästa resultat.
Bästa resultaten kommer upp på en lista på en anslagstavla/intern-tv.
Ring lokaltidningen som skriver reportage.
Skriv om tävlingen och resultaten på skolans/kommunens hemsida.
Bästa eleven blir intervjuad i skoltidningen.
Prisutdelning i samband med någon aktivitet på skolan; melodifestival, vårfest med barn och föräldrar, disco, påskfirande, valborg . Vanligast är skolavslutning.
Skicka hem uppgiftena till föräldrarna (utan facit) och diskutera hur eleven tänkt. Uppskattat!
Utmana eleverna att få fler rätt än rektorn!
Samla in resultaten för hela kommunen och kommunchefen korar de bästa eleverna.

Priser
Vilka som får pris varierar från att hela klassen äter tårta, de tre bästa i klassen, bästa tjej och killa i klassen till bästa elever på skolan eller kommunen.
Variationen på priser är stor. Biobiljetter, böcker (boken ”Fängslande matematik” delas ut av flera skolor), sudokubok, stipendier, miniräknare, grafräknare, skrivmaterial, USB-minne, fickspel, chokladpengar i guld, silver och brons, godis, påskägg, nyckelring, yatzy, rosor, tankenötter och kluringar i trä, presentkort till en bokhandel, elevcafe´ eller konditori.
En rolig idé vi läste om var att de två bästa fick gå ut och äta lunch och välja vad de ville äta. En annan är att träsjlöjdsläraren tillverkat kängurur i trä och delat ut som pris. Någon lärare har även hittat och beställt nyckelringar med kängurur på.
En annan lärare tillverkar presentkort som är proportionella mot hur många poäng eleven får.

Diplom (finns för utskrift på Kängurusidan)
Alla elever får minidiplom som klistras på deras räknehäfte/planeringsbok.
De elever som tydligt har bäst resultat får ett större laminerat diplom .
Bästa elev får ett diplom i varje klass.

Innehåll: UD