Med Liseberg som klassrum

Fotograf Maja Kristin Nylandermatematik, fysik och lärarroll

Ann-Marie Pendrill
Liseberg är inte bara Sveriges största skolresemål. Det kan också vara ett stort matematikklassrum, fullt av trianglar, månghörningar och stjärnor, räta linjer, cirkelbågar och parabler. I studiet av rörelse möts fysik och matematik. Krafterna på den som åker kan beräknas, modelleras, mätas, upplevas och analyseras. Lärarens roll är viktig för att upplevelserna ska kunna bidra till elevernas lärande. Under seminariet presenteras exempel på arbetsuppgifter och upplägg före, under och efter ett besök, och hur organisationen för Fysikdagar på Liseberg strävar efter att stödja lärares arbete för att utnyttja möjligheterna. Läs mer på tivoli.fysik.org.

Ann-Marie Pendrill är föreståndare för Nationellt resurscentrum för fysik vid Lunds universitet, och sedan 1 jan 2015 professor i Vetenskapskommunikation och fysikdidaktik. Hon har under många år använt åkattraktioner på Liseberg och andra nöjesfält i undervisningen och driver bl.a. en facebookgrupp www.facebook.com/groups/tivolifysik/

Ann-Marie.Pendrill@fysik.lu.se

»»» Obs att du behöver anmäla dig till respektive seminarium.

Fotograf: Maja Kristin Nylander