Webbsidor i kategorin Kängurun

Tips! Använd din webbläsares inbyggda sökfunktion (ctrl-f eller kommando-f) och sök på ditt/dina nyckelord.

Kängurusidor sorterade i fallande datumordning

 • Cadet – procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser 2010-08-23
 • Ecolier – procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser 2010-08-23
 • Benjamin – procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser 2010-08-23
 • Cadet Gy, Junior och Student – procentuell poängfördelning och lösningsfrekvenser 2010-08-23
 • Nationella prov och betygsstatistik 2010-06-10
  Det är lätt att få tillgång till statistik från den svenska skolan. Skolverkets statistik är en rik källa att ösa ur och ger möjlighet att spåra trender och göra jämförelser på skol-, kommun och nationell nivå. SIRIS, Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem (SIRIS) innehåller en mängd information om skolors resultat och kvalitet. Här ...
 • Lärares beskrivning av matematikundervisningen 2010-06-10
  I Lärares nulägesbeskrivning – den egna undervisningen, som NCM använt i olika kompetensutvecklingsuppdrag ges exempel på frågor som kan ingå när lärare reflekterar över sin egen matematikundervisning. Den första frågan tar upp visioner kring den egna undervisningen. Därefter följer frågor som berör undervisningens nuvarande innehåll och form. Avslutningsvis definierar lärarna sina egna behov samt ...
 • Elevers attityder 2010-06-10
  Frågor som kan vara till hjälp vid diskussion om kartläggning av elevers attityder Vad anser eleverna om matematik? Varför? Hur vet vi det? Hur beskriver elever en “bra” matematiklektion? En lektion där de känner att de lär sig matematik? Kan de ge exempel på en sådan lektion? Vad var det som gjorde att de lärde ...
 • Diagnosmaterial 2010-06-10
  Det finns flera diagnosmaterial som kan ge en genomlysning på innehållsnivå om vad elever behärskar resp inte behärskar. Resultaten på diagnoserna kan sedan ligga till grund för fortsatt kompetensutveckling i kombination med utvecklingsarbete på t ex skolnivå. Det är viktigt att föra en kritisk diskussion om diagnoser och diagnosmaterial. Inget material täcker in allt, utan ...
 • Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2009 2010-06-01
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin
 • Kängurun 2010 – resultat 2010-05-17
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Här finns även länkar till sidor med lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning för de olika tävlingsklasserna. Tävlingsresultat Ecolier | Benjamin | Cadet | Cadet för gymnasiet | Junior | Student Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning Ecolier | Benjamin ...
 • Emanuelsson & Mouwitz: Problemlösning 2010-02-18
  Göran Emanuelsson och Lars Mouwitz hade under matematikbiennalen 2010 en föreläsning om problemlösning. Här kan du ta del av deras presentation, …
 • Rock groups … 2010-02-10
  Steven Strogatz andra artikeln i serien om “math from basic to buffing” i New York Times (7/2) handlar om aritmetikens “serious side and playful side”. Rock groups … Den första artikeln, “From fish to infinity” …
 • Lars Mouwitz – Matematiken – var finns den? 2009-09-22
 • Matematikdidaktisk forskning (JH) 2009-09-18
  Egna erfarenheter Undervisning, klassrumsforskning The Learner’s Perspective Study Learning Study Redaktör för NOMAD Nordisk MatematikkDidaktikk Mathematics Education – ett omfattande vetenskapsområde What is research in mathematics education and what are its results? The development of mathematics education as an academic field ICMI, International commission on mathematical instruction Klassificering av vetenskapsområdet Organisationer ICMI Study Programme, Past & Ongoing European society for research in mathematics education, ERME Nordic society for research ...
 • Kompetensutvecklingspaket: Matematikverkstad – ett laborativt arbetssätt 2009-09-01
  Det finns idag ett stort intresse för att arbeta laborativt i en matematikverkstad. Det övergripande syftet är att eleverna får både ett ökat intresse och ett fördjupat kunnande i matematik. Här nedan ges exempel på litteratur och länkar som kan vara användbara i ett kompetensutvecklingsprojekt som har laborativ matematikundervisning som huvudtema: Litteratur, NCM Matematikverkstad – en handledning ...
 • Kompetensutvecklingspaket: Taluppfattning 2009-08-31
  Att elever ska skaffa sig god taluppfattning är ett av de viktigaste målen i våra dagars matematikutbildning. På sätt och vis utgör den en förutsättning för att se matematik som meningsfull i sig och för att hantera en allt mer omfattande användning av matematik i vardag och samhälle. Här nedan ges exempel på litteratur, artiklar och ...
 • Kompetensutvecklingspaket 2009-08-31
  Här finner du praktisk och verksamhetsnära stöd vid planering, genomförande och utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser inom matematikundervisningen på skol-, skolområdes eller kommunal nivå. Sammanställningen utgår i första hand från NCM:s material och webbresurser och kompletteras med litteratur från andra förlag. Dessutom hittar du länkar till sidor som behandlar nulägesbeskrivning, analys, kompetensutvecklingsmodeller, riskanalys, utvärdering mm. Hör gärna ...
 • Cadet-gy, Junior & Student 2009: poängfördelning och lösningsfrekvens 2009-06-18
  Poängfördelning procentuellt Cadet-gy Junior Student Poäng MaA MaB MaC MaD MaE 96 – 77 < 0.5 1 1 0 2.5 76 – 57 10 2.5 10.5 4 12 56 – 41 29 20 26 8.5 26.5 40 – 25 42 48 48 49 44 24 – 13 16 24 14.5 34.5 12 12 – 0 3 4.5 < 0.5 4 3 Summa 100 100 100 100 100 Elevunderlag 833 265 321 132 154 Skolunderlag 22 23 16 Anmälda skolor 55 42 25 Lösningsfrekvenser Visa frekvenser för CadetGy… Visa frekvenser för Junior… Visa frekvenser för Student… Visa frekvenser för hela gymnasiet…
 • Cadet 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser 2009-06-18
  Poängfördelning procentuellt Baserat på 87 skolor av total 305 anmälda. Poäng Åk8 Åk9 84 – 70 < 0.5 < 0.5 69 – 50 3 5.5 49 – 34 22.5 30 33 – 22 44 40.5 21 – 10 27 22 9 – 0 3.5 2 Summa 100 100 Elevunderlag 2368 1934 Lösningsfrekvenser Visa…
 • Benjamin 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser 2009-06-17
  Poängfördelning procentuellt Baserat på 332 skolor av total 832 anmälda. Poäng Åk5 Åk6 Åk7 84 – 70 < 0.5 < 0.5 0.5 69 – 50 3 5 8 49 – 34 20.5 28 30.5 33 – 22 42 37.5 38 21 – 10 31 26 20.5 9 – 0 3.5 3.5 2.5 Summa 100 100 100 Elevunderlag 3467 4457 3396 Lösningsfrekvenser Visa…
 • Ecolier 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser 2009-06-17
  Poängfördelning procentuellt Baserat på 324 skolor av total 724 anmälda. Poäng Åk3 Åk4 72 – 58 1 3 57 – 43 8.5 18.5 42 – 31 26 32.5 30 – 19 42.5 34.5 18 – 10 18 10 9 – 0 4 1.5 Summa 100 100 Elevunderlag 2842 5854 Lösningsfrekvenser Visa…
 • Aktuellt om gender och matematik 2009-06-12
  Citizens In 34 Countries Show Implicit Bias Linking Males More Than Females With Science Konferensen Kvinnor och matematik, 14-16 juni 2009 UK: Women outperforming men at university A woolly celebration of the intersection of higher geometry and feminine handicraft, and a testimony to the disappearing wonders of the marine world: The beutiful math of coral and crochet Crocheting the hyperbolic ...
 • Matematikdidaktisk forskning 2009-06-09
  Egna erfarenheterTre områden: Undervisning, lärande, läroplaner Två perpektiv: Historiskt och internationellt Tillämpad forskning: Läromedel, tidskrifter, reformarbete, NCM … Mathematics Education – ett omfattande vetenskapsområde What is research in mathematics education and what are its results? The development of mathematics education as an academic field ICMI, International commission on mathematical instruction Nordic society for research in mathematics education, NoRME European society for research in ...
 • Görel Sterners föreläsning i Malmö 2009-06-01
  Ta del av Görel Sterners föreläsning i Malmö …
 • Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2010 2009-05-05
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Problem Att arbeta vidare med Ecolier Problem Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin
 • NCM:s dokumentation 2009-03-23
  ”Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden?”Kommunal skolriksdag 25 mars 2009 Stockholmsmässan, Älvsjö Dokumentation från Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden? som var en av fyra parallella seminarier den 25 mars på Kommunal skolriksdag: Matematik – hur kan vi vända den negativa trenden? Pågående och planerade/aviserade nationella insatser och reformer som berör matematikutbildningen i ...
 • Kängurun – arbetsflöde för IT-delen (intern sida) 2009-03-05
  Anmälningssida: https://ncm.gu.se/form/kanguruanmalan/ Att åtgärda inför 2016 1. Utskick till samlad maillista över förra årets anmälda deltagare. Anmälan till Kängurutävlingen 2017 Hej! Nu tar vi emot anmälningar till årets Kängurutävling som går av stapeln torsdagen den 16 mars. Länken till anmälningsformuläret finns överst på webbsidan https://ncm.gu.se/kanguru Du väl inte glömt att det finns Känguruuppgifter från 2001 och framåt att arbeta med? Se menyn i ...
 • Ljungby 2009-02-12
  Görel Sterners presentation, (pdf) …
 • Konkreta exempel på kompetensutvecklingsmodeller 2009-02-10
  Matematikutvecklares ”Så här gör vi i …”Alltfler kommuner inser behovet av att på ett långsiktigt och uthålligt sätt arbeta för att utveckla matematikundervisningen i de egna skolorna. Det finns många frågor att ställa och överväganden som behöver göras innan planerna kan sättas i verket, men var och en behöver varken uppfinna hjulet eller falla i ...
 • Konkreta exempel 2009-02-10
  SWOT-analys I en SWOT-analys kan man på ett enkelt och strukturerat sätt få en överblick över nuläget och vad som behöver utvecklas i verksamheten. I ett fyrfältsschema antecknas starka respektive svaga sidor samt vad som uppfattas som hot och möjligheter. – Bruksanvisning för SWOT-analys – Konkret ex på SWOT-analys Matematikutvecklare.se Kartläggning av matematikundervisning – en nulägesbeskrivning, matematikutvecklare ger ...
 • Exempel på SWOT-analys 2009-02-10
  Ett exempel på en SWOT-analys på skolnivå, påbörjad av lärarna i matematik SWOT-Analys Styrkor, svagheter, möjligheter och hot STYRKOR På skolan finns ett gemensamt intresse hos lärarna för att utveckla matematikundervisningen Eleverna uppskattar när arbetssätt och arbetsformer varieras på matematik-lektionerna Vi har stöd av skoledningen för att satsa på att utveckla undervisningen i matematik … SVAGHETER Alltför många elever når inte målen i matematik Alltför ...
 • Nulägesbeskrivning 2009-02-10
  En kartläggning av nuläget i en skola/kommun kan se ut på många olika sätt – beroende på i vilket syfte den görs. Det kan vara kartläggningar av elevernas kunnande, elevernas attityder till matematik, lärares kompetens, lärares önskemål om kompetensutveckling, pågående utvecklingsarbeten i matematik eller beskrivning av nuvarande matematikundervisning. Frågor som kan vara till hjälp vid planeringsdiskussion ...
 • Tid 2009-02-10
  Frågor kring tid är centrala vid planering av utvecklingsarbete/kompetensutveckling. Vid utvärderingar visar det sig många gånger att det är tiden – eller i första hand brist på tid – som sätter käppar i hjulet för goda intentioner. Det handlar både om omfattning i tid och om hur tid ska frigöras för deltagande lärare. Utveckling ...
 • Målgrupp 2009-02-10
  Ska en riktad kompetensutveckling vända sig till en bred eller en smal målgrupp och på vilka olika sätt påverkar det innehåll och uppläggning? NCM får ibland förfrågningar från skolledare om föreläsningar som riktar sig till all personal som arbetar med barn/elever mellan 1 och 19 år. Vår erfarenhet är att lärarna själva däremot önskar kompetensutveckling ...
 • Ekonomi 2009-02-10
  De ekonomiska förutsättningarna avgör ofta omfattningen av en specifik kompetensutvecklingssatsning. Det är naturligtvis en fördel att de ekonomiska förutsättningarna är långsiktiga och tydliggjorda för alla ansvariga på ett tidigt stadium. Det är också klokt att redan vid planeringen diskutera hur arbetet ska kunna fortsätta och bli en naturlig del av skolans verksamhet även efter projekttidens ...
 • Föreläsare 2009-02-10
  Om man vill få förslag på föreläsare med ett visst matematikinnehåll, så rekommenderas en titt på program för tidigare biennaler, biennetter och konferenser. Där finns hundratals förslag på programpunkter med både korta abstracts och kort presentation av föreläsaren. Konferenser på NCM:s webbplats Innehåll: ER
 • Statliga satsningar 2009-02-10
  Här finns information om alla de statsbidrag som Skolverket hanterar … De bidrag som Skolverket förmedlar är till för att huvudmän och andra berörda ska ha bättre förutsättningar att öka måluppfyllelsen i verksamheterna. Bidragen omfattar alla skolformer från förskola till vuxenutbildning både inom kommunal och fristående skolverksamhet. Innehåll: ER
 • Plan för kompetensutveckling 2009-02-10
  Exempel på rubriker Titel Bakgrund och motiv. Vilken är bakgrunden till att projektet ska genomföras? Vad är behovet/problemet? Vilka kan konsekvenserna bli om inte något görs? Mål Vision (alt rubriken: Förväntade resultat och effekter) Ansvariga/Organisation Samarbetspartners Målgrupp Tidsplan Genomförande Litteratur Ekonomi Uppföljning och utvärdering Övrigt Innehåll: ER
 • Riskanalys 2009-02-10
  Vad får inte hända och om det händer, vad görs då? Det är en fördel att redan i ett tidigt skede identifiera, bedöma och åtgärda kritiska punkter som kan hindra att planerade insatser får önskad effekt. Konkret exempel Riskanalys som kan ligga till grund för diskussion. Det är en fördel att redan på ett tidigt stadium identifiera, ...
 • Organisation 2009-02-09
  En funktionell organisation underlättar förankring och genomförandet av kompetensutveckling på alla nivåer. Några goda råd: Tillvarata erfarenheter från tidigare såväl lyckade, som mindre lyckade satsningar. Tillsätt en styrgrupp utifrån lokala förutsättningar och behov med beslutsmässiga, intresserade och engagerade deltagare. Vid större utvecklingsarbete kan det finnas behov av en referensgrupp. Ta vara på alla goda krafter som finns i kommunen! ...
 • Vision 2009-02-09
  En vision verkar som regel ouppnåelig, men syftet är att peka ut en riktning och ge en bild av hur det gemensamma långsiktiga målet ser ut. I en vision behövs inga hänsyn tas till exempelvis ekonomiska, organisatoriska eller praktiska begränsningar. Genom att formulera en vision kan målet bli tydligare och om det eventuellt finns olika ...
 • Mål 2009-02-09
  Tydliga mål är ett av kännetecknen för framgångsrika utvecklingsarbeten. Målen är viktiga för att precisera vad arbetet ska leda fram till, så att det råder enighet om vad som ska uppnås. det planerade arbetet ska bli synligt och greppbart för alla involverade. det ska vara möjligt att utvärdera och få veta i hur hög grad arbetet varit ...
 • Förstå och använda tal – för blivande studiecirkelledare 2009-02-03
  OBS! Kursen är fullbokad! Utbildningen riktar sig till dig som efter genomgången kurs ska kunna leda studiecirkel om Förstå och använda tal – en handbok i den egna skolan, skolområdet eller kommunen. Kursen innefattar fördjupning i bokens innehåll i föreläsningar och i praktiskt arbete. För att ha en gemensam grund att utgå från förutsätts att kursdeltagarna är ...
 • Förstå och använda tal – Stockholm 2009-01-22
  Presentation “Förstå och använda tal – en handbok”, …
 • Förskolelyft i matematik 2008-11-25
  ÖrebroSpråkutveckling, dokumentation och sortering, Görel Sterner Introduktion: Hur tänker pedagoger och barn om förskolans matematik, Lpfö 98, Elisabet Doverborg Uppföljning, sortering … Taluppfattning … Helsingborg Till pedagogerna i Helsingborg … Taluppfattning … Uppföljning sortering … Träff 3 Du måste ha ett giltigt användarnamn och lösenord för att kunna läsa nedanstående dokument. Örebro – uppföljning taluppfattning Helsingborg – uppföljning taluppfattning Örebro/Helsingborg – rumsuppfattning Örebro/Helsingborg – in i skolan Örebro/Helsingborg – ...
 • Cadet 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser 2008-06-16
  Poängfördelning procentuellt Baserat på 150 skolor av total 386 anmälda. Poäng Åk8 Åk9 84 – 70 0 1 69 – 50 4 6 49 – 34 17 21 33 – 22 37 36 21 – 10 35 30 9 – 0 7 6 Summa 100 100 Elevunderlag 2638 2051 Lösningsfrekvens procentuellt Uppdelat mellan pojkar och flickor. Baserat på 3012 elever i åk8 samt 2353 elever i åk9. Uppgift Åk8 Åk9 P F P F 1 46 51 51 56 2 75 82 76 81 3 46 41 48 45 4 40 41 40 40 5 27 29 31 29 6 29 30 32 30 7 39 49 42 51 8 23 29 28 31 9 20 21 25 24 10 26 26 32 26 11 22 24 28 27 12 30 28 30 29 13 26 26 32 28 14 21 22 26 24 15 38 37 40 38 16 24 21 24 20 17 28 29 32 34 18 21 17 20 18 19 21 19 25 22 20 18 13 20 15 21 16 15 17 15
 • Cadet-gy, Junior & Student 2008: poängfördelning och lösningsfrekvens 2008-06-16
  Lösningsfrekvens Cadet-gy | Junior | Student | Gymnasiet, alla kurser Poängfördelning procentuellt Cadet-gy Junior Student Poäng MaA MaB MaC MaD MaE 96 – 77 2 1 1 1 3 76 – 57 6 9 17 6 15 56 – 41 23 24 38 21 35 40 – 25 42 43 33 50 30 24 – 13 23 20 10 19 13 12 – 0 4 3 1 4 4 Summa 100 100 100 100 100 Elevunderlag 845 348 222 197 142 Skolunderlag 26 25 23 Anmälda skolor 59 52 40 Lösningsfrekvens procentuellt, Cadet-gy Uppdelning mellan pojkar och flickor. Baserat på 733 elever. Uppgift MaA P F 1 60 70 2 90 91 3 61 54 4 52 48 5 41 36 6 39 36 7 56 59 8 62 61 9 33 36 10 39 34 11 42 34 12 36 31 13 29 23 14 38 33 15 29 35 16 15 14 17 39 34 18 26 18 19 37 36 20 21 14 21 27 21 22 25 19 23 16 11 24 14 11 Lösningsfrekvens procentuellt, Junior Uppdelning mellan pojkar och flickor. Baserat på 733 elever i kurs B samt 187 elever i ...
 • Benjamin 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser 2008-06-16
  Poängfördelning procentuellt Baserat på 423 skolor av total 908 anmälda. Poäng Åk5 Åk6 Åk7 84 – 70 0 1 2 69 – 50 8 14 17 49 – 34 28 33 35 33 – 22 34 31 28 21 – 10 25 18 15 9 – 0 5 3 3 Summa 100 100 100 Elevunderlag 3736 6253 5576 Lösningsfrekvens procentuellt Uppdelat mellan pojkar och flickor. Baserat på 3068 elever i åk5, 4525 elever i åk6 samt 4021 elever i åk7. Uppgift Åk5 Åk6 Åk7 P F P F P F 1 35 32 42 41 47 42 2 50 48 52 52 53 55 3 66 66 71 77 72 75 4 23 23 29 29 34 30 5 73 76 75 78 75 77 6 39 33 45 41 48 43 7 44 41 51 50 55 54 8 57 60 66 70 66 69 9 36 37 39 42 42 43 10 51 60 58 71 57 67 11 17 12 15 15 16 14 12 26 27 30 31 32 32 13 19 20 20 20 21 20 14 21 18 27 24 30 27 15 12 12 18 18 21 19 16 46 48 53 58 54 56 17 20 16 23 22 24 24 18 38 33 42 43 45 45 19 33 33 39 44 40 45 20 29 26 33 27 29 25 21 19 13 19 14 16 14
 • Ecolier 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser 2008-06-16
  Poängfördelning procentuellt Baserat på 433 skolor av total 751 anmälda. Poäng Åk3 Åk4 72 – 58 5 11 57 – 43 21 31 42 – 31 34 32 30 – 19 28 20 18 – 10 10 5 9 – 0 2 1 Summa 100 100 Elevunderlag 5241 7763 Lösningsfrekvens procentuellt Uppdelat mellan pojkar och flickor. Baserat på 4242 elever i åk3 samt 6301 elever i åk4. Uppgift Åk3 Åk4 P F P F 1 73 75 74 79 2 79 76 83 81 3 50 53 52 56 4 78 80 80 80 5 60 60 65 66 6 49 53 53 58 7 76 81 81 85 8 54 48 69 64 9 42 39 49 47 10 65 68 70 75 11 41 37 51 45 12 31 33 42 43 13 63 62 71 71 14 42 44 55 59 15 28 28 36 36 16 33 34 42 44 17 9 9 13 14 18 19 17 25 26
 • Kängurulotteriet 2008 2008-06-16
  Det är av stor vikt att vi som arbetar med Kängurutävlingen får veta hur det har gått i tävlingen. Vilka uppgifter var svåra, vilka var lätta, låg uppgifterna ordnade på ett bra sätt, hur var fördelningen mellan pojkar och flickor, allt sånt behöver vi få veta för att göra Kängurutävlingen bättre. För att uppmuntra till ökad ...
 • Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2008 2008-06-09
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Milou Uppgifter Att arbeta vidare med Ecolier Uppgifter Facit, korta lösningar & Att arbeta vidare med Benjamin
 • Förskolelyft i matematik med NCM 2008-06-05
  Hämta denna inbjudan som pdf … Aktuell forskning visar att barns informella kunnande i matematik har stor betydelse för senare skolframgång, till och med större än tidig läsförmåga. Barn från understimulerade miljöer är de som har mest att vinna på att delta i en förskoleverksamhet av hög kvalitet. Regeringen förbereder ett ”förskollärarlyft” – en fortbildningssatsning med ...
 • Kängururesultat 2008 2008-05-14
  Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Ecolier | Benjamin | Cadet | Cadet för gymnasiet | Junior | Student Ecolier Åk 3 72 Gustav Klotz Bjärehovskolan Bjärred 72 Viktor Sundt Ekbergaskolan Västerås 72 Samuel Tibell Kärralundsskolan Göteborg 72 Liva Westerback Mattelandet Esbo stad, Finland 72 Simon Sandin Brotorpsskolan Lindesberg 72 Fredrik Modalen Kevingeskolan Danderyd 72 Mirja Granfors Östra Bjurhovdaskolan Västerås 72 Edvin Johansson Hammarbyskolan Västerås 72 Hjalmar Ljungberg Skinnefjällskolan Mölnlycke 72 Anton Cakste Kevingeskolan Danderyd 72 Jakob Aus Ugglums skola Sävedalen 69 Lovisa Martinelle Långängsskolan Stocksund 69 Johanna Lindegren Svandammsskolan Nynäshamn 69 Mauritz Larsson Kärralundsskolan Göteborg 69 Vilma Johansson Ekebackenskolan Ljungby 69 Filip ...
 • Biennalproblem, 2008 2008-04-16
  Vi säger grattis… till vinnarna på NCM:s problemtävling på biennalen, 2008. Tävlingskommittén har med lottens hjälp utsett följande vinnare: Kajsa Sundqvist, Nyköping Hellis Nilsson, Nordmaling Johan Lindell, Eslöv Nämnaren gratulerar. Priser kommer! Här finner du problemet … …och lösningen…
 • Lärarkängurun 2008 2008-04-16
  Lärarkänguru … Varför är det bara eleverna som ska få uppleva glädjen med Kängurun? Låt Lärarkängurun stimulera arbetslagets eller hela skolans lärare! Inled t ex nästa konferens med en stunds problemlösning! Problemen till lärarkängurun 2008 … med svarsalternativ … utan svarsalternativ Rätta svar till lärarkängurun 2008 1 C 2 D 3 C 4 A 5 C 6 E 7 C 8 B 9 E 10 D
 • Ta chansen att delta vid ICME11 i Mexico i sommar! 2008-03-26
  Vart fjärde år samlas världens ledande matematikdidaktiker tillsammans med lärare och lärarutbildare i matematik samt forskare till en omfattande kongress om matematikutbildning, ICME (International congress on mathematical education), under inseende av ICMI, The international commission of mathematical instruction. Denna kongress ägde senast rum i Köpenhamn 2004, ICME10, då ett antal svenska matematiklärare kunde delta tack ...
 • Teaching School Mathematics through Problem Solving 2007-11-02
  Teaching School Mathematics through Problem Solving Ta del av de presentationer som användes av Frank Lester och Diana Lambdin under deras workshop Teaching School Mathematics through Problem Solving som anordnades av Skolporten AB och NCM i samverkan. Inledning/översikt (FL & DL, 200K) … F–6 (DL, 8 Mb) … 7–12 (FL, 200K) … Dessutom diskuterades i F–6-gruppen följande artiklar: Petter och hans ...
 • Samtal om matematik och språk 2007-09-20
  Hur ska man kunna lära sig matematik om man inte behärskar det svenska språket? Hur kan skolan arbeta för att stärka språkförståelsen i matematikundervisningen? Det är frågor som tas upp på ett pedagogiskt kafé i Malmö den 20 september. Det pedagogiska kaféet vänder sig till pedagoger inom alla skolformer i Malmö, från förskolan till komvux. “Matematikens ...
 • Bidrag och stipendier 2007-09-19
  StatsbidragHär finns information om alla stadsbidrag som Skolverket hanterar. Bidragen omfattar alla skolformer från förskola till vuxenutbildning både inom kommunal och fristående skolverksamhet. Internationella programkontorets stipendier och program Gäller internationellt samarbete, skola, högskola, yrkesutbildning, vuxnas lärande och EU:s ramprogram. Gudrun Malmers stiftelse Gudrun Malmers stiftelse har till uppgift att främja klassrumsnära forskning och utvecklingsarbete om undervisning och lärande i ...
 • Kängurumateriel 2007 – Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med” 2007-08-10
  Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner. Ecolier Uppgifter, facit, korta lösningar & att arbeta vidare med Benjamin
 • Kängurulotteriet 2007 2007-06-18
  Vi tackar alla som redovisat resultaten från årets Kängurutävling. På Kängurusidan i Nämnaren kommer vi att kommentera en del av resultaten. Nämnarens Kängurusida finns också på webben. Bland dem som redovisat har vi dragit följande vinnare: Anette Hagman, Väringaskolan, Sigtuna Kian Bengtsson och Kerstin Lutz, Lendahlsskolan, Alingsås Lars-Göran Stahre, Skåpafors skola Gerd Petersson, Norra skolan, Motala Matematiklärarna på Broängsskolan, Tumba Camilla Norlin ...
 • Cadet-gy, Junior & Student 2007: poängfördelning och lösningsfrekvens 2007-06-11
  Lösningsfrekvens Cadet-gy | Junior | Student Poängfördelning procentuellt Cadet-gy Junior Student Poäng MaA MaB MaC MaD MaE 77 – 96 1 0 3 0 8 57 – 76 8 6 16 15 32 41 – 56 27 31 47 31 29 25 – 40 42 46 29 44 23 13 – 24 19 17 5 9 8 0 – 12 3 0 0 1 0 Summa 100 100 100 100 100 Elevunderlag 714 145 193 107 62 Skolunderlag 26 16 10 Anmälda skolor 52 32 22 Lösningsfrekvenser, Cadet-gy Lösningsfrekvenser, Junior Lösningsfrekvenser, Student
 • Cadet 2007: poängfördelning och lösningsfrekvenser 2007-06-11
  Poängfördelning procentuellt Baserat på 97 skolor av total 286 anmälda Poäng Åk8 Åk9 70 – 84 1 2 50 – 69 5 9 34 – 49 22 28 22 – 33 39 36 10 – 21 28 22 0 – 9 5 3 Summa 100 100 Elevunderlag 2638 2051 Lösningsfrekvenser
 • Ecolier 2007: poängfördelning och lösningsfrekvenser 2007-06-11
  Poängfördelning procentuellt Baserat på 275 skolor av total 474 anmälda. Poäng Åk3 Åk4 58 – 72 1 3 43 – 57 9 18 31 – 42 26 34 19 – 30 39 34 10 – 18 20 11 0 – 9 5 2 Summa 100 100 Elevunderlag 3308 5690 Lösningsfrekvenser
 • Benjamin 2007: poängfördelning och lösningsfrekvenser 2007-06-11
  Poängfördelning procentuellt Baserat på 305 skolor av total 636 anmälda Poäng Åk5 Åk6 Åk7 70 – 84 1 3 4 50 – 69 11 15 20 34 – 49 29 32 36 22 – 33 36 29 27 10 – 21 21 14 11 0 – 9 2 7 2 Summa 100 100 100 Elevunderlag 2904 5713 4360 Lösningsfrekvenser
 • Kängururesultat 2006 – lösningsfrekvens Cadet-gy, Junior och Student 2007-06-04
 • Kängururesultat 2006 – lösningsfrekvens Cadet 2007-06-04
 • Kängururesultat 2006 – lösningsfrekvens Benjamin 2007-06-04
 • Kängururesultat 2006 – lösningsfrekvens Ecolier 2007-06-04
 • Kängururesultat 2006 2007-06-01
  Ecolier Lösningsfrekvens … Baserat på 228 skolor av totalt 447 anmälda Poäng Åk3 Åk4 58–72 5 10 43–57 19 28 31–42 29 27 19–30 28 25 10–18 16 8 0–9 4 2 Summa 100 100 Elevunderlag 2826 4280 Benjamin Lösningsfrekvens … Baserat på 334 skolor av total 594 anmälda Poäng Åk5 Åk6 Åk7 70-84 1 1 2 50-69 4 10 13 34-49 19 29 32 22-33 37 35 31 10-21 34 22 19 0 -9 5 3 3 Summa 100 100 100 Elevunderlag 3027 4520 3943 Cadet 2006 Lösningsfrekvens … Baserat på 86 skolor av total 241 anmälda. Poäng Åk9 Åk10 70–84 1 2 50–69 10 13 34–49 28 29 22–33 35 33 10–21 22 20 0–9 4 3 Summa 100 100 Elevunderlag 2757 2149 Gymnasiet 2006 Lösningsfrekvens … Cadet-gy Junior Student Poäng MaA MaB MaC MaD MaE 77-96 1 0 1 ...
 • Sambanden räknesvårigheter / lässvårigheter 2007-05-31
  Görel Sterner:Sambanden räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren – hur hänger de ihop? Ta del av powerpointpresentationen, (pdf, 1,4M) …
 • Kompetensutveckling för 6–9-lärare i matematik 2007-05-29
  Kista SDN Nedanstående uppläggning beslutades gemensamt på planeringsmöte den 10 dec 2002. På mötet deltog rektorer och lärare från samtliga tre skolor, Dialoger om problemlösning ska löpa som en röd tråd genom vårens programpunkter. Problemlösning. Arbetssätt och arbetsformer Karin Wallby 20 jan kl 12.30-16.00 Lokal: Ärvingeskolan Dialoger om problemlösning (DPL) Kängurutävlingen ­ Matematikens Hopp är det svenska namnet på ...
 • Kängururesultat 2007 2007-05-15
  Vem har vunnit årets Kängurulotteri? Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Skulle du sakna något resultat, hör av dig till oss! Efter resultattabellerna för Ecolier, Benjamin, Cadet och tävlingsklasserna för gymnasiet finns länkar till sidor med den procentuella poängfördelningen samt lösningsfrekvenser för resp tävlingsklass. Ecolier | Benjamin | Cadet | ...
 • Nu har årets känguruproblem skickats ut … 2007-03-09
  Har du inte fått bekräftelse? När du anmälde dig skickade vi en bekräftelse på din anmälan till den epostadress du hade angivit. Om du inte fick bekräftelsen har du antagligen uppgivit en e-postadress som inte fungerar. Försök igen med en efteranmälan … Har du fått bekräftelse? Om du fått en bekräftelse vid anmälningstillfälllet men inte fått några problem kan ...
 • Känguruproblem 2011 – Cadet för gymnasiet 2007-03-08
  Ladda ner tävlingsproblemen för Cadet för gymnasiet … OBS! att i år är Cadet och Cadet för gymnasiet sammanslagna till en och samma tävlingsklass. Glöm inte att spara pdf-filen på din hårddisk! Är du osäker på hur du gör detta, be en kollega eller din IT-ansvarige om hjälp.
 • När kommer årets Känguruproblem? 2007-02-26
  Torsdag-fredag i vecka 10, dvs 8-9 mars kommer ett e-brev att skickas till den adress du uppgivit. I det finns information om var problemen finns att hämta ner, som pdf-dokument. Det är alltså viktigt att uppge korrekt adress och att kontrollera sin e-post med jämna mellanrum. Nu har årets känguruproblem skickats ut Har du inte fått dem eller ...
 • Redovisning av antalet deltagare i Student 2007-02-15
  OBS! Tryck inte på Enter-tangenten (Retur-tangenten) för att hoppa mellan cellerna! Använd Tab-tangenten (till vänster om bokstaven Q). Ditt namn: Epostadress arbete: Skolans namn: Antal deltagande elever kurs D: Antal deltagande elever kurs E: När dina uppgifter skickats förflyttas du till Kängurutävlingens startsida.
 • Redovisning av antalet deltagare i Junior 2007-02-15
  OBS! Tryck inte på Enter-tangenten (Retur-tangenten) för att hoppa mellan cellerna! Använd Tab-tangenten (till vänster om bokstaven Q). Ditt namn: Epostadress arbete: Skolans namn: Antal deltagande elever kurs 2: kurs 3: kurs 4, 5: När dina uppgifter skickats förflyttas du till Kängurutävlingens startsida.
 • Redovisning av antalet deltagare i Ecolier 2007-02-15
  OBS! Tryck inte på Enter-tangenten (Retur-tangenten) för att hoppa mellan cellerna! Använd Tab-tangenten (till vänster om bokstaven Q). Ditt namn: Epostadress arbete: Skolans namn: Antal deltagande elever åk 3: Antal deltagande elever åk 4:
 • Hur går Kängurutävlingen till? 2006-11-23
  Kängurutävlingen genomförs alltid tredje torsdagen i mars. Ibland passar den dagen dåligt, speciellt här där vi ofta har studiedagar då. Då kan ni välja dagen efter eller första bästa dag i veckan därpå. Men, ni får inte genomföra tävlingen tidigare. Alla på skolan behöver inte göra den samtidigt, även om det naturligtvis ger lite extra ...
 • Vad är Kängurun – Matematikens Hopp? 2006-11-23
  Kangourou sans Frontières är en internationell rörelse som årligen genomför en matematiktävling med inriktning på alla elever, det är alltså inte en elittävling. År 2010 deltog ca 5,8 miljoner elever i 40 länder. Verksamheten startade i Frankrike 1994, med 500 000 deltagare. Året därpå deltog 7 länder. Sverige deltog första gången 1999, med klassen Benjamin. ...
 • Problemlösningstävlingen KappAbel 2006-10-17
  Anmälan till problemlösningstävlingen KappAbel för skolår 8 är öppen till den 10/11. I KappAbel tävlar hela klassen tillsammans mot andra klasser i Sverige. Tävlingen genomförs i Norden och den vinnande klassen i Sverige går vidare till den nordiska finalen som i år kommer att hållas i Göteborg. Anmälan … Mer information om kvalificeringomgångarna, tidsplan, final mm ...
 • Konferenser för matematikutvecklare 2006-09-24
  Lokala matematikutvecklare har inbjudits till fem konferensdagar fördelade på tre tillfällen under läsåret 2006/07. Inbjudan bygger på ett erbjudande från Myndigheten för skolutveckling till landets kommuner. Konferenserna är kostnadsfria för en matematikutvecklare per kommun med undantag för Malmö, Göteborg och Stockholm som erbjuds en plats per stadsdel. Det finns numera möjlighet att sända två matematikutvecklare per ...
 • Kängurun i Nämnaren 2006-09-14
  I tidskriften Nämnaren finns i varje nummer en Kängurusida. Den innehåller information och nyheter kring Kängurutävlingen, samt Känguruproblem att arbeta med i klassrummet. Här nedan finns några Kängurusidor att ladda ner som pdf-filer. 2011:4 Att arbeta vidare med Kängurun 2011:3 2011:2 2011:1 2010:4 2010:3 2010:2 2010:1 2009:4 Att sammanställa statistik över elevernas valda svarsalternativ ger mycket värdefull information. 2009:3 Även studenter på lärarutbildningen deltar i Kängurun. 2009:2 Presentation och några ...
 • Kängururesultat 2006 – Student 2006-06-08
  Kurs D Mohsen Nadjafi Danderyds Gymnasium, Danderyd 73 Mattias Josefsson Gullmarsgymnasiet, Lysekil 63 Henrik Kindstrand Danderyds Gymnasium, Danderyd 54 Linnea Stork Gislaveds Gymnasium, Gislaved 54 Sandra Björklund Torsbergsgymnasiet, Bollnäs 53 Calle Lundqvist Rudbecksskolan, Sollentuna 51 Amin Naeri Bromma gymnasium, Bromma 51 Martin Axtelius Alvar Gullstrandgy., Landskrona 50 Martin Borgdén Rudbecksskolan, Sollentuna 50 Joakim Wernersson Gislaveds Gymnasium, Gislaved 48 Kurs E Simon Meuller Danderyds Gymnasium, Danderyd 96 Gunnar Peng Katedralskolan, Linköping 96 Johan Norberg Danderyds Gymnasium, Danderyd 82 Tomas Ewetz Danderyds Gymnasium, Danderyd, 79 Maria Ekwall Danderyds ...
 • Kängururesultat 2006 – Junior 2006-06-08
  Kurs B Kalle Andersson Gislaveds Gymnasium, Gislaved 82 Emil Ahlstedt Danderyds Gymnasium, Danderyd 61 Thom Barbus Nordenbergsskolan, Olofström 61 Linnea Nilebäck Nils Ericsonsgymnasiet, Trollhättan 55 Jonas Nyström Nils Ericsonsgymnasiet, Trollhättan 54 Wilhelm Svensson IT-Gymnasiet, Västerås 54 Kalle Björklund Bromma gymnasium, Bromma 52 Terese Hedberg Vadsbogymnasiet, Mariestad 52 Sophia Lyon Rudbecksskolan, Sollentuna 52 Kurs C Mathias Westerdahl Danderyds Gymnasium, Danderyd 83 Emma Ingmarsson Nordenbergsskolan, Olofström 77 Patrik Oldsberg Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 71 Martin Fjällman Danderyds Gymnasium, Danderyd 70 Andreas Källberg Danderyds Gymnasium, Danderyd 68 Viktor Kull Danderyds Gymnasium, Danderyd 67 Ellen ...
 • Kängururesultat 2006 – Cadet för gymnasiet 2006-06-08
  Sara Aschan Rudbecksskolan, Sollentuna 88 Markus Lind Rudbecksskolan, Sollentuna 88 Anton Sege Ebersteinsk gymnasiet, Norrköping 84 Robert Svensson Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke 83 Martin Rose Hässleholms Tekn, Hässleholm 82 Frida Karlsson Sunnerbogymnasiet, Ljungby 79 Anna Sporre Tyresö gymnasium, Tyresö 79 Daniel Felt Gislaveds Gymnasium, Gislaved 78 Gabriel Skarrie Alströmergymnasiet, Alingsås 76 Patrik Sundin Sunnerbogymnasiet, Ljungby 76 Christian Bergén Tessinskolan, Nyköping 74 Hanna Stedt Elector Utbildning, Örebro 73 Danilo Kricac Procivitas Privata Gymnasium, Växjö 71 Innehåll: KW
 • Kängururesultat 2006 – Cadet 2006-06-08
  Åk8 Vladimir Grozman Sonja Kovalevskyskolan, Stockholm 84 Tolios Paschalis Rinkebyskolan, Spånga 84 Emma Sundling Vibckeskolan, Alnö 81 Nicklas Vedin Rosenborgskolan, Södertälje 80 Sara Eriksson Friskolan Svettpärlan, Karlskrona 79 Albin Ridefelt Gottsundaskolan, Uppsala 79 Göran Alm Sturebyskolan, Enskede 77 Sebastian Källman Carlssons skola, Stockholm 76 Tim Andersson Mörbyskolan, Danderyd 75 Magnus Bellstrand Montessoriskolan Floda Säteri, Floda 75 Christofer Kernen Mörbyskolan, Danderyd 75 Pernilla Petersson Nordinskolan, Smålandsstenar 75 Anette Önerud Sturebyskolan, Enskede 75 Åk 9 Jonas Berglund Vasaskolan, Skövde 84 Christopher Burjonski Rinkebyskolan, Spånga 84 Fredrik Wahlberg Sturebyskolan, Enskede 80 Ragna Broman Carlssons ...
 • Kängurun 2006-06-08
  Senaste nytt Poster att hämta och skriva ut. Rättningsstöd för Kängurutävlingen (Excel-fil eller zip). Nu kan du anmäla dig till Kängurutävlingen 2018. Anmälan Anmäl dig till Kängurutävlingen 2018. Datum för tävlingen Första tävlingsdag är i år 15 mars. Tävlingen kan genomföras t o m 31 mars, men alltså inte före 15 mars. Sista dag för redovisning av antal deltagare, och därmed ...
 • Kängururesultat 2006 – Benjamin 2006-06-08
  Åk5 Henrik Sjöqvist Helenelundsskolan, Sollentuna 81 Johannes Rönnqvist Böle skola, Piteå 79 Lars Niklasson Strömslundsskolan, Trollhättran 79 Fredrika Agestam Europaskolan, Stockholm 74 Filip Heikkilä Björkåsskolan,Västra Frölunda 74 Josef Fjellander Åsenskolan, Anderstorp 73 Gustav Ericsson Gamlalundskolan, Göteborg 73 Jonatan Stefansson Igelbäcksskolan, Kista 73 Markus Bergland Bukärrskolan, Särö 72 Joel Dahne Kyrkskolan, Värmdö 72 Åk 6 Hampus Möller Hallägraskolan, Halmstad 84 Hyun-Joon Song Stocksundsskolan, Stocksund 84 Frida Schedin Enebyberg 80 Richard Ågren Europaskolan, Stockholm 79 Jacob Söderstedt Morkarlby skola, Mora 78 Johan Hasselqvist Strömslundsskolan, Trollhättan 76 Rikard Jansson Svanskogs skola, Svanskog 76 Florin Naemi Enskilda Gymnasiet, Stockholm ...
 • Kängururesultat 2006 – Ecolier 2006-06-08
  Åk3 Niki Eriksson Herrängens skola, Älvsjö 72 Björn Söderberg Piltorpsskolan, Västerås 72 Henric Johansson Gullviveskolan, Gislaved 69 Klara Larsson Mariebergsskolan, Skara 69 Tim Linder Videdalsskolan, Malmö 69 Isak Pettersson Landvetterskolan, Landvetter 69 Anton Wendt Videdalsskolan, Malmö, 69 Emil Andersson Piltorpsskolan, Västerås 68 Jonatan Baggman Lillåns södra skola, Örebro 68 Petra Gunnarsdotter Tenhultsskolan, Tenhult 68 Annie Haraldsson Klockargårdskolan, Broaryd 68 Axel Karlsson Piltorpsskolan, Västerås 68 Sara Magnusson Landvetterskolan, Landvetter 68 Ludwig Randau Tenhultsskolan, Tenhult 68 Jonatan Sandgren Lillåns södra skola, Örebro 68 Åk 4 Axel Ahlqvist Ekebyskolan 72 Ellinor Björck Bjärehovskolan, Bjärred 72 Christofer Borén Guldhedsskolan, Göteborg 72 Sara Borén Nya Elementar Skola, Bromma 72 Adrian Carolusson Ahlin Ormstaskolan, Vallentuna 72 Erik Dahl Forshällaskolan, ...
 • Kängururesultat 2006 2006-06-06
  Nu finns resultaten från årets Känguru tillgängliga – för respektive tävlingsklass. För varje tävlingsklass presenterar vi de elever som har nått högst poäng. Sammanställningen bygger på de uppgifter som rapporterats in till oss. Om någon elev borde vara med på listan men inte rapporterats ber vi er ta kontakt med oss, epost: kanguru@ncm.gu.se. Ecolier … Benjamin … Cadet … Cadet ...
 • 2-årigt kompetensutvecklingsprojekt, Jönköping 2006-06-04
  Taluppfattning del 1 Ljungarum – NCM Tisdagen den 30 okt 2001 Medverkande Göran Emanuelsson, Margareta Olsson, Karin Wallby Före studiedagen Deltagande lärare genomför ett av de utsända taluppfattningstesten i en elevgrupp och funderar över de frågor som finns i brevet. Program 8.15 – 9.30 Gemensamt för alla Inledning. Studiedagens roll i ett längre perspektiv. Vad menas med god taluppfattning? Bakgrund. Olika aspekter. Ca 9.30 – 10.00 Kaffe Ca 10.00 ...
 • Kompetensutveckling – planeringsstöd 2006-05-08
  NCM har under åren samlat på sig erfarenheter kring kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik. Erfarenheterna kommer både från egna insatser och från kontakter med matematikutvecklare, lärare, utvecklingsstrateger, rektorer, skolchefer etc. Det övergripande syftet med sidorna är att vara ett praktiskt stöd vid planering av utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Det utmärkande för planeringsstödet är ...
 • Malmö, 27 jan 2006 2006-05-05
  Den första nätverksträffen blev extra angelägen och intressant då skolminister Ibrahim Baylan i sitt inledningstal på Biennalen tog upp att en satsning kommer att ske på lokala nyckelpersoner – matematikutvecklare – och att de ska finnas i alla kommuner: Matematikutvecklare ska finnas i alla kommuner Kompetensutveckling av befintliga lärare är kärnan i satsningen. Jag ser framför ...
 • Bråk 2006-04-30
  Elevers begreppsbildning av bråk är en viktig grund för fortsatt bråkräknande och även för förståelse av och koppling till procent och decimaltal. Dela kvadrat med tre räta linjer är ett problem som fanns med i Nämnaren nr 2, 2002 i en artikel om KappAbelfinalen i Arendal, Norge.
 • Kängurutävlingen 2006 – Diplom 2006-03-17
  Här finns diplomunderlag att hämta ner och skriva ut i några olika varianter: i färg och i svartvitt och med två olika texter. Text: För deltagande i …Färg/traditionellt …Svartvitt/traditionellt …Färg/modernt …Svartvitt/modernt … Text: För goda prestationer …Färg/traditionellt …Svartvitt/traditionellt …Färg/modernt …Svartvitt/modernt …
 • Allt om Kängurun 2006 2006-03-17
  Allmän information om Kängurun 2006 … Har du inte fått ditt Kängurumaterial än?Årets kängurumaterial har nu skickats ut till alla som anmält sig före ordinarie sista anmälningsdag. Ibland kan dock vissa tekniska problem sätta käppar i hjulet. Läs mer … Är det för sent att anmäla sig nu?Även om sista ordinarie anmälningsdag redan har passerat så går ...
 • Kängurudagen 2006 2006-03-16
  Idag och imorgon, den 16 och 17 mars, genomförs Kängurun 2006. Kängurun är en internationell inspirationstävling i matematik. Förra året deltog över tre miljoner elever i olika åldrar på den internationella Kängurudagen som traditionellt infaller den tredje torsdagen i mars. I år har över 1700 anmälningar inkommit till Kängurukommittén på NCM. En anmälan kan vara ...
 • Redovisa Kängurudeltagare – Startsida 2006-03-16
  1. Efter tävlingen – Redovisa antal deltagande elever Efter att du redovisat antal deltagare kommer du automatiskt till en sida där du kan ladda ner Svar, korta lösningar och arbeta vidare. OBS! Ett fåtal användare av äldre versioner av webbläsaren Internet Explorer har rapporterat problem med att se nedanstående sidor på ett korrekt sätt. En ...