Kängururesultat 2021

Här nedan kan du se alla de bästa inrapporterade resultaten i alla tävlingsklasserna. Några tävlingsklasser redovisas inte pga för få deltagare.
Skulle du sakna något resultat eller kan komplettera informationen om vissa elever, hör av dig till oss!

Tävlingsresultat

Max-poäng är 96 förutom Milou åk 2 där det är 62 poäng.