Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning Cadet 2011