Att vara proaktiv i sin matematikplanering

Åsa Öhrnell och Marie Nemhed-Gustafsson

Undervisningen börjar redan i din planering. För oss innebär begreppet undervisning både planering och att utföra de lektioner vi planerar. Att planera lektioner som leder till en djupare förståelse för det som ska läras och därmed ökad måluppfyllelse för eleverna kräver en genomtänkt struktur på matematiklektionerna där vi vill lägga problemlösningen i fokus. För att ge eleverna nödvändiga verktyg vid problemlösningen krävs det också genomgångar och en del färdighetsträning där begrepp och metodförmågan står i fokus. Den formativa praktiken blir för oss plattformen som all undervisning vilar på. I vår undervisning som både innefattar lektioner samt för- och efterarbete utgör begrepp som förtest, eftertest, entry, exitticket, kritiska aspekter, skillnader och generaliseringar en central roll. När vi vet vad eleverna befinner sig och vart de ska, då kan vi fokusera på hur vi ska visa dem vägen. Vi lägger ner mycket tid på att förbereda oss på vad det är för frågor vi behöver ställa till eleverna för att föra deras resonemang framåt samt fördjupa det, då frågornas betydelse hela tiden måste lyftas i undervisningen. Vi fokuserar mer på skillnader än på likheter när vi gör exempel med eleverna för att de ska befästa och därefter generalisera sin kunskap. Vi kommer under detta seminarium att visa på exempel från verkligheten.