Framgångsrik intensivundervisning i matematik, Göteborg

Konferens 6 oktober 2011 i Göteborg

Konferensen vänder sig till politiker, förvaltningschefer, rektorer, klasslärare, speciallärare / specialpedagoger och övriga personer intresserade av att utveckla undervisningen för elever i behov av särskilt stöd i matematik.

Program

09.00 Registrering och kaffe
10.00 Inledning
Nulägesbeskrivning av resultaten för matematikutbildning i grundskolan nationellt
Internationell utblick
NCM:s uppdrag och stöd till lärare och elever
Motiv till varför NCM stöttar projekt som syftar till att utveckla en-till-en-undervisning i matematik
Bengt Johansson
10.30 Intensivundervisning i matematik – vad, hur och varför?
Görel Sterner
11.15 Bensträckare
11.30 Rektors uppdrag och ansvar
Ingemar Gullstam
12.00 Lunch
13.00 Rektors erfarenheter av intensivundervisning
Eva-Gun Schentz
13.30 Intensivundervisning i praktiken – grundskolans yngre elever
Görel Sterner
14.15 Kaffe
14.45 Intensivundervisning i praktiken – grundskolans äldre elever
Kristina Skogberg, Anna Pilbro Bryngelsson
15.30 En panel svarar på åhörarnas frågor. I panelen ingår förutom ovan medverkande personer Pernilla Lundkvist
16.00 Dagen avslutas

Kurskostnad
1500 kr, exkl moms. För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår.

Plats
Konferenscentrum Wallenberg, Wallenbergsalen

Anmälan
Anmälan via webbformulär …

OBS! För att din anmälan ska vara giltig behövs följande information:
Namn
Kommun
Skola/arbetsplats
Telefon
E-postadress
Organisationsnummer
Faktureringsadress samt ev referensnummer
Önskemål om specialkost

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag: 2011-09-22

Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Frågor om anmälan
Rose-Marie Wikström

Frågor om program
Görel Sterner

Medverkande
Ingemar Gullstam, fd regionchef för Myndigheten för skolutveckling (MSU)
Bengt Johansson, föreståndare för NCM
Pernilla Lundkvist, intensivlärare vid Timmersdala skola i Skövde
Anna Pilebro Bryngelsson, intensivlärare vid Ängskolan i Sundbyberg
Eva-Gun Schentz, rektor vid Timmersdala skola i Skövde
Kristina Skogberg, intensivlärare vid Ängsskolan i Sundbyberg
Görel Sterner, projektledare vid NCM