NCM:s seminarieserie 2014/15

Här finns möjlighet att se inspelningar av seminarier från 2014/15.

Torsdag 10 sept Joakim Magnusson
Proportionella samband – Innehållets behandling och elevernas lärande
Se seminariet i efterhand »»»
SeminariePDF
Torsdag 1 okt Ann-Marie Pendrill
Med Liseberg som klassrum – matematik, fysik och lärarroll
SeminariePDF
Torsdag 22 okt Anna-Ida Säfström
Att följa och förstå barns matematiska resonemang
Se seminariet i efterhand »»»
SeminariePDF
Torsdag 12 nov Berner Lindström
Inställt pga sjukdom

Torsdag 3 dec Linda Mattson och Eva Pettersson
Stödmaterial för grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever
SeminariePDF
Fredag 17 okt Anette Jahnke
Skolans matematikutbildning – en studie i fyra praktiker
Läs mer och se seminariet i efterhand »»»
Onsdag 5 nov Berit Bergius & Lena Trygg
Matematiklyftet: Modul för särskola
Läs mer och se seminariet i efterhand »»»
Torsdag 27 nov Anette Jahnke
Är vi redo att fortsätta efter Matematiklyftet? Att skapa hållbart utvecklingsarbete
Läs mer och se seminariet i efterhand
Tisdag 16 dec Lotta Wedman
Att använda filosofi för att prata om vad begrepp är
Seminarie-pdf
Läs mer och se det inspelade seminariet i efterhand
Torsdag 15 jan Ulrika Wolff OBS inställt p g a sjukdom
En randomiserad lästräningsstudie för 9-åriga elever med läs- och skrivsvårigheter: en femårig uppföljning
Torsd 5 feb Jenny Svantesson Wester
Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?

Torsd 26 feb Cecilia Kilhamn, Susanne Frisk, Christina Skodras & Britt Holmberg
Mathematics in the city
Seminarie-pdf
Torsd 19 mars Berit Bergius
Kunskapsöversikt: Lära och undervisa grundläggande geometri
Läs mer och se seminariet i efterhand »»»
Seminarie-pdf
Torsdag 23 april Ola Helenius
Elevprestationer som funktion av lärarkunskap och lärarutbildning
Läs mer och se seminariet i efterhand »»»
Torsdag 7 maj Yvonne Liljekvist
Matematikuppgifters egenskaper och elevers lärande
Seminarie-pdf
Torsd 28 maj Ulf P Lundgren
Vad hände med skolpolitiken (och skolmatematiken) när PISA kom?
Läs mer och se seminariet i efterhand »»»

Teknik för att se de två första inspelade seminarierna

  1. Ladda ned VLC player från videolan.org och installera programmet. Quicktime 7 fungerar också men inte senare versioner av QuickTime.
  2. Starta VLC och välj menyn Media -> Öppna Nätverksström (File ->Open network…)
  3. Kopiera och klistra in adressen till det seminarium du vill se (finns vid resp seminarium).
  4. Klicka Spela upp (Open) i fönstrets nedre högra hörn.