Matematiklyftet: Anmälan till utbildningen för rektorer

Är du rektor för lärare som kommer delta i Matematiklyftet 2014/15 erbjuds du en utbildning under det läsår som dina lärare deltar i Matematiklyftet. Syftet med utbildningen är att stödja och stimulera dig att som pedagogisk ledare att aktivt leda genomförandet av Matematiklyftet vid din skolenhet. Utbildningen erbjuds enbart de rektorer som inte deltog under läsåret 2013/14. Varje skolenhet erbjuds en plats på utbildningen.

»»» Läs mer och anmäl här!

»»» Vilka skolenheter deltar under 2014/15 i Matematiklyftet?