Plan för kompetensutveckling

Exempel på rubriker

 • Titel
 • Bakgrund och motiv. Vilken är bakgrunden till att projektet ska genomföras? Vad är behovet/problemet? Vilka kan konsekvenserna bli om inte något görs?
 • Mål
 • Vision (alt rubriken: Förväntade resultat och effekter)
 • Ansvariga/Organisation
 • Samarbetspartners
 • Målgrupp
 • Tidsplan
 • Genomförande
 • Litteratur
 • Ekonomi
 • Uppföljning och utvärdering
 • Övrigt

Innehåll: ER