Samtal om matematik och språk

Hur ska man kunna lära sig matematik om man inte behärskar det svenska språket? Hur kan skolan arbeta för att stärka språkförståelsen i matematikundervisningen? Det är frågor som tas upp på ett pedagogiskt kafé i Malmö den 20 september.

Det pedagogiska kaféet vänder sig till pedagoger inom alla skolformer i Malmö, från förskolan till komvux. “Matematikens underbara språk och språket i matematiken” är temat för sammankomsten.

Tid: Torsdagen 20 september kl 15.00–17.00
Plats: Rönnenhuset, Rönnbladsgatan 1B

Tanken är att deltagarna ska få möjlighet att diskutera gemensamma problem och utbyta idéer och pedagogiska tips. Matematikforskaren Sara Bolin ger sina tankar kring matematik och språk och Malmös matematikutvecklare berättar om det allra senaste inom området.

De pedagogiska kaféerna arrangeras av Resurscentrum för mångfaldens skola i Malmö och Pedagogiska centralen.

Ytterligare två “mattekaféer” arrangeras i höst, den 18 oktober och 15 november.

Läs mer …