Kompetensutvecklingspaket: Matematikverkstad – ett laborativt arbetssätt

Det finns idag ett stort intresse för att arbeta laborativt i en matematikverkstad. Det övergripande syftet är att eleverna får både ett ökat intresse och ett fördjupat kunnande i matematik. Här nedan ges exempel på litteratur och länkar som kan vara användbara i ett kompetensutvecklingsprojekt som har laborativ matematikundervisning som huvudtema:

Litteratur, NCM
Matematikverkstad – en handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder
Laborativ matematikundervisning – vad vet vi?
Till kunskapsöversikten finns ett frågebatteri att använda som diskussionsunderlag. Frågorna togs fram till matematikutvecklarkonferensen 27 jan 2010 men är naturligtvis fria att användas av alla intresserade.
Hämta pdf >>

Broschyr
En sammanställning av stödmaterial som berör matematikverkstäder. Broschyren kan laddas ner som liggande A4, avsett att vikas till A5-folder.

Litteratur, övriga
Se litteraturlista …

Artiklar i Nämnaren

  • Artiklar som t ex beskriver arbete i matematikverkstäder eller ett laborativt arbetssätt …
  • Artiklar, utom från de två senaste årgångarna, finns fritt tillgängliga i fulltext …

NCM:s webbplats
Under rubriken Matematikverkstad finns omfattande information om aktiviteter, material, litteratur, etc …

Studiecirkel
Fri tillgång till komplett studiecirkel med 6 träffar …

Studiecirkelledarkurs
NCM anordnar tvådagarskurser för studiecirkelledare …

Utomhusmatematik
Se webbsidor …

Kompetensutveckling – planeringsstöd
Länkar
Nulägesbeskrivning …
Kompetensutvecklingsmodeller …
Riskanalys …
Uppföljning och utvärdering …

Biennaler och biennetter
På senaste Biennalen i Stockholm var ”Laborativt arbete” ett tema.
Nästa Matematikbiennal går av stapeln i Umeå 2012.
Under tiden mellan de stora Matematikbiennalerna brukar mindre, lokala, Matematikbiennetter anordnas.

Föreläsare
Gå in på tidigare biennaler, biennetter och konferenser och läs abstract och föreläsarpresentationer …

Studiebesök
Besök i andra matematikverkstäder …
Matematikpalatset på Navet …

Kurser
Skolportens lista över kurser …

Universitet och högskolor/RUC
Kontakta universitet och högskolor/RUC …