Benjamin 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 332 skolor av total 832 anmälda.

Poäng Åk5 Åk6 Åk7
84 – 70 < 0.5 < 0.5 0.5
69 – 50 3 5 8
49 – 34 20.5 28 30.5
33 – 22 42 37.5 38
21 – 10 31 26 20.5
9 – 0 3.5 3.5 2.5
Summa 100 100 100
Elevunderlag 3467 4457 3396

Lösningsfrekvenser

Visa…