Förstå och använda tal – för blivande studiecirkelledare

OBS! Kursen är fullbokad!

Utbildningen riktar sig till dig som efter genomgången kurs ska kunna leda studiecirkel om Förstå och använda tal – en handbok i den egna skolan, skolområdet eller kommunen. Kursen innefattar fördjupning i bokens innehåll i föreläsningar och i praktiskt arbete.

För att ha en gemensam grund att utgå från förutsätts att kursdeltagarna är väl förtrogna med materialets olika delar, det matematikdidaktiska innehållet samt har med egen bok till kursen.

Boken ger stöd i arbetet med individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen och åtgärdsprogram, läsa-skriva-räkna-satsningen och i implementeringen av de nya målen och proven i matematik för årskurs 3 och i arbetet med sådana missuppfattningar som diskuterats i analyserna av TIMSS 2007.

Läs mer om Handboken


Datum
29 – 30 september 2011

Program

Dag 1
09.30 Kaffe
10.00 Introduktion
Föreläsning med aktiviteter
Forskningsbakgrund, kritiska punkter, aspekter av taluppfattning, undervisning och lärande, erfarenheter från TIMSS
Föreläsning med aktiviteter
Studiecirkeln som arbetsform, studieplan, dokumentation, reflektion
12.30 Lunch
13.30 Grupparbete, inkl kaffe: Att leda studiecirkel; problemlösning
15.30 Återsamling: redovisning, diskussion.
Inför dag 2
16.30 Avslutning
Dag 2
08.30 Föreläsning med aktiviteter: Förstå hela tal samt Uppskattning
10.00 Kaffe
10.30 Föreläsning med aktiviteter
Förstå tal i bråkform
Uppskattning
12.00 Lunch
13.00 Introduktion – gemensam webbplats
Grupparbete, inkl kaffe: Studiecirkelns innehåll
14.45 Återsamling: Redovisning, diskussion
15.45 Utvärdering
16.00 Avslutning

Kurskostnad
3 400 kr, exkl moms. För- och eftermiddagskaffe ingår. Hotell ingår ej.

Plats
NCM, Vera Sandbergs Allé 5 A Göteborg

Anmälan
Obs för att din anmälan ska vara giltig behövs följande information:

  • Namn
  • kommun
  • telefon
  • e-postadress
  • organisationsnummer
  • faktureringsadress
  • ev referensnummer

Anmälan är bindande men kan överlåtas.

OBS! Kursen är fullbokad!

Frågor om anmälan
Ann-Charlotte.Forslund@ncm.gu.se

Frågor om program
Berit Bergius@ncm.gu.se och Gorel.Sterner@ncm.gu.se

Föreläsare och kursledare
Berit Bergius
Berit är lågstadielärare med lång erfarenhet från grundskolans åk 1–6. Hon har en didaktisk påbyggnadsutbildning med matematik som huvudinriktning. Hon har varit handledare i lärarutbildningen och är verksam vid NCM med kompetensutveckling för lärare. Hon är en av författarna till boken Hur många prickar har en gepard? och ingick i redaktionen för Förstå och använda tal – en handbok.

Görel Sterner
Görel är lågstadielärare och specialpedagog och undervisar i grundskolan i svenska och matematik i åk 1–6. Hon har arbetat med lärarutbildning och kompetensutveckling av förskolans och grundskolans lärare under många år. Görel är en av projektledarna för Små barns matematik och är en av författarna till Matematik i förskolan. Tillsammans med Ingvar Lundberg har hon skrivit rapporten Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Görel arbetar på NCM som projektledare med specialpedagogiska frågor och matematikdidaktik i förskola och grundskolans tidiga år. Görel ingick i redaktionen för Förstå och använda tal – en handbok.