Lärares beskrivning av matematikundervisningen

I Lärares nulägesbeskrivning – den egna undervisningen, som NCM använt i olika kompetensutvecklingsuppdrag ges exempel på frågor som kan ingå när lärare reflekterar över sin egen matematikundervisning. Den första frågan tar upp visioner kring den egna undervisningen. Därefter följer frågor som berör undervisningens nuvarande innehåll och form. Avslutningsvis definierar lärarna sina egna behov samt vilka yttre faktorer som behöver förändras för att möjliggöra förbättringar. Se frågorna som förslag och förändra och komplettera så att de passar målgruppen. I vissa sammanhang kanske det räcker att använda en del av frågorna som exempelvis:

Vad behöver göras för att utveckla matematikundervisningen? På kort och lång sikt?

  • I klassrummet?
  • I arbetslaget?
  • På skolan?
  • På skolområdet?
  • På övergripande kommunnivå?

Innehåll: ER