Kompetensutvecklingspaket

Här finner du praktisk och verksamhetsnära stöd vid planering, genomförande och utvärdering av kompetensutvecklingsinsatser inom matematikundervisningen på skol-, skolområdes eller kommunal nivå.

Sammanställningen utgår i första hand från NCM:s material och webbresurser och kompletteras med litteratur från andra förlag. Dessutom hittar du länkar till sidor som behandlar nulägesbeskrivning, analys, kompetensutvecklingsmodeller, riskanalys, utvärdering mm.

Hör gärna av dig om du har förslag på ytterligare länkar eller har synpunkter på hur sidorna kan utvecklas för att svara upp mot aktuella behov.

Läs mer om kompetensutveckling …

NCM planerar att tillhandahålla flera liknande “paket”.