2-årigt kompetensutvecklingsprojekt, Jönköping

Taluppfattning del 1

Ljungarum – NCM
Tisdagen den 30 okt 2001

Medverkande
Göran Emanuelsson, Margareta Olsson, Karin Wallby

Före studiedagen
Deltagande lärare genomför ett av de utsända taluppfattningstesten i en elevgrupp och funderar över de frågor som finns i brevet.

Program
8.15 – 9.30
Gemensamt för alla
Inledning. Studiedagens roll i ett längre perspektiv.
Vad menas med god taluppfattning? Bakgrund. Olika aspekter.

Ca 9.30 – 10.00
Kaffe

Ca 10.00 – 11.30
Fortsättning på föregående pass, därefter uppdelning i grupper.
F – 2,3 Margareta Olsson
3,4 – 6,7 Karin Wallby
6,7 – 9 Göran Emanuelsson
Genomgång av erfarenheter från testen. Exempel på utvecklande aktiviteter.

13.00 – 14.00
Fortsättning på föregående pass.

14.00 – 15.30
Tvärgrupper (lärare F-9), förfriskning under tiden.
Erfarenheter från testen. Jämförelser med förväntningar, olika åldrar, olika uppgifter. Vad kan olikheter och likheter bero på? Tankar om vidare arbete…

15.30 – 16.00
Gemensam avslutning.

Taluppfattning del 2

Ljungarum – NCM
Tisdagen den 26 feb 2002

Medverkande
Göran Emanuelsson, Margareta Olsson och Karin Wallby

Program
8.15 – 9.30
Gemensamt för alla
Inledning. Information om vad som händer inom matematikundervisningen nationellt och internationellt. PISA-rapporten.

9.30-10.00
Kaffe

10.00-11.30
Taluppfattning del 2. Uppföljning och diskussion kring prövade aktiviteter.
F – 2,3 och 3,4 – 6,7 samt 6, 7– 9

13.00 – 16.00
Arbete i mindre lärargrupper/arbetslag. Göran, Margareta och Karin cirkulerar mellan grupperna. Kaffe serveras.

18.00- 20.30
Förskolepersonal