Cadet-gy, Junior & Student 2007: poängfördelning och lösningsfrekvens

Lösningsfrekvens
Cadet-gy | Junior | Student

Poängfördelning procentuellt

Cadet-gy Junior Student
Poäng MaA MaB MaC MaD MaE
77 – 96 1 0 3 0 8
57 – 76 8 6 16 15 32
41 – 56 27 31 47 31 29
25 – 40 42 46 29 44 23
13 – 24 19 17 5 9 8
0 – 12 3 0 0 1 0
Summa 100 100 100 100 100
Elevunderlag 714 145 193 107 62
Skolunderlag 26 16 10
Anmälda skolor 52 32 22

Lösningsfrekvenser, Cadet-gy

Lösningsfrekvenser, Junior

Lösningsfrekvenser, Student