Ecolier 2007: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 275 skolor av total 474 anmälda.

Poäng Åk3 Åk4
58 – 72 1 3
43 – 57 9 18
31 – 42 26 34
19 – 30 39 34
10 – 18 20 11
0 – 9 5 2
Summa 100 100
Elevunderlag 3308 5690

Lösningsfrekvenser