Förskolelyft i matematik med NCM

Hämta denna inbjudan som pdf …

Aktuell forskning visar att barns informella kunnande i matematik har stor betydelse för senare skolframgång, till och med större än tidig läsförmåga. Barn från understimulerade miljöer är de som har mest att vinna på att delta i en förskoleverksamhet av hög kvalitet.

Regeringen förbereder ett ”förskollärarlyft” – en fortbildningssatsning med betoning på barns språkliga och matematiska utveckling. Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet vill bidra till detta lyft redan nu genom att nästa läsår erbjuda två 3-dagarskurser med kompetensutveckling om små barns lärande i matematik.

Välkommen att anmäla dig!

Förskolelyft i matematik I – för alla Fulltecknad!
Vi vänder oss till alla som på grundläggande nivå är intresserade av kompetensutveckling kring förskolans matematik. Syftet är att inspirera och lyfta fram hur man kan arbeta med matematik i förskolan. Fortbildningen innefattar föreläsningar, litteraturstudier,
uppgifter att genomföra i barngrupp samt uppföljning och återkoppling.

Datum:
22/10 och 19/11 2008 samt 19/1 2009

Tid
Kl. 10.00 – 16.00

Kurskostnad
3 500 kr, exkl moms

Förskolelyft i matematik II – för blivande studiecirkelledare Fulltecknad!
Utbildningen vänder sig till dig som redan har grundläggande kunskaper om förskolans matematik. Syftet är att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna arbeta med utvecklingsfrågor inom förskolan, t ex som studiecirkelledare på den egna enheten. Kursen innefattar föreläsningar, litteraturläsning, uppgifter att genomföra i barngrupp och i arbetslaget och gruppdiskussioner/ redovisningar.

Kursdatum
23/10 och 20/11 2008 samt 20/1 2009

Tid
Kl. 10.00 – 17.00

Kurskostnad
4 700 kr, exkl moms

För båda kurserna gäller

Plats
Scandic Star, Sollentuna

Lunch, för- och eftermiddagskaffe samt kurslitteratur ingår.

Läs programmet för kurs 1…

Läs programmet för kurs 2…

Anmälan

Anmälan via webbformulär …

OBS för att din anmälan ska vara giltig behövs följande information
Namn
kommun
förskola
telefon
e-postadress
organisationsnummer
faktureringsadress
samt ev referensnummer.

Sista anmälningsdag
OBS! Förlängd anmälningstid till och med måndagen den 29 september.

Anmälan är bindande, men kan överlåtas. Kursen ställs in vid alltför få anmälningar.

Frågor om anmälan
Ann-Charlotte.Forslund@ncm.gu.se

Frågor om program
Elisabet.Doverborg@ncm.gu.se

Gorel.Sterner@ncm.gu.se

Föreläsare och kursledare

Elisabet Doverborg
Elisabet är universitetslektor och har en bakgrund som förskollärare och lärarutbildare. Hon har arbetat med lärarutbildning och kompetensutveckling av förskolans lärare under en 25-årsperiod. Hon var projektansvarig på NCM för projektet Små barns matematik och medförfattare och en av redaktörerna till böckerna Små barns matematik och Matematik i förskolan. Elisabet arbetar på NCM med kompetensutveckling och forskning kring förskolebarns matematiklärande.

Görel Sterner
Görel är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog och undervisar i grundskolan i svenska och matematik. Hon har arbetat med lärarutbildning och kompetensutveckling av förskolans och grundskolans lärare under många år. Görel är en av projektledarna för Små barns matematik och är en av författarna till Matematik i förskolan. Hennes specialintresse är sambandet mellan språk och matematik. Tillsammans med Ingvar Lundberg har hon skrivit rapporten Läs och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Görel arbetar på NCM som projektledare med specialpedagogiska frågor och matematikdidaktik i förskola och grundskolans tidigare åldrar.