Kängururesultat 2006


Nu finns resultaten från årets Känguru tillgängliga – för respektive tävlingsklass.

För varje tävlingsklass presenterar vi de elever som har nått högst poäng. Sammanställningen bygger på de uppgifter som rapporterats in till oss. Om någon elev borde vara med på listan men inte rapporterats ber vi er ta kontakt med oss, epost: kanguru@ncm.gu.se.

Ecolier

Benjamin

Cadet

Cadet för gymnasiet

Junior

Student

Årets Kängurumaterial

Hämta uppgifter, lösningar och Att arbeta vidare med …

Innehåll: KW