Kängurumateriel 2007 – Uppgifter, lösningar och “att arbeta vidare med”

Allt material från årets Känguru får kopieras och användas fritt i undervisningen. Problemen kan med fördel användas i andra årskurser än dem som de ursprungligen tagits fram för. Vi hoppas att materialet ska hjälpa till att stimulera och inspirera lärare och elever under många matematiklektioner.

Ecolier
Uppgifter, facit, korta lösningar & att arbeta vidare med

Benjamin
Uppgifter, facit, korta lösningar & att arbeta vidare med

Cadet
Uppgifter, facit, korta lösningar & att arbeta vidare med

Cadet gymnasiet
Uppgifter, facit, korta lösningar & att arbeta vidare med

Junior
Uppgifter, facit, korta lösningar & att arbeta vidare med

Student
Uppgifter, facit, korta lösningar & att arbeta vidare med

2007 års Känguru-resultat

Här finns 2007 års Kängururesultat

Alla dokument som finns tillgängliga för nedladdning och utskrift på denna sida är i pdf-format. Läs gärna vår informationssida om PDF. Där finns också en länk till programmet Acrobat Reader som du behöver för att kunna läsa och få utskrifter från denna typ av dokument.

Innehåll: KW