Kängurun – arbetsflöde för IT-delen (intern sida)

Anmälningssida: https://ncm.gu.se/form/kanguruanmalan/
Att åtgärda inför 2016


1. Utskick till samlad maillista över förra årets anmälda deltagare.


Anmälan till Kängurutävlingen 2017

Hej!

Nu tar vi emot anmälningar till årets Kängurutävling som går av stapeln torsdagen den 16 mars.

Länken till anmälningsformuläret finns överst på webbsidan

https://ncm.gu.se/kanguru

Du väl inte glömt att det finns Känguruuppgifter från 2001 och framåt att arbeta med?

Se menyn i vänsterkanten när du har klickat på ovanstående länk.

Hjärtligt välkommen med din anmälan!

Kängurutävlingens arbetsgrupp


Skicka från ncmadmin@ncm3.ncm.chalmers.se !

Skicka till kangurutavlingen@ncm.gu.se GU sändlista till Calle F och G Dippe.

Bcc: till kanguru-all@ncm3.ncm.chalmers.se (->/internt/maillists/kanguru/utskick_alla.txt går till alla anmälda)

Svarsadress:

2. Anmälan till Kängurutävlingen sker på https://ncm.gu.se/form/kanguruanmalan/

3. Känguru 2017 mejl

Hej!

VÄNLIGEN LÄS IGENOM HELA BREVET!

Välkommen till Kängurun 2017, torsdag den 16 mars!

Här kommer nu en länk till en sida där du kan ladda ned ett PDF-dokument med årets problem.

Sidan är gemensam för alla tävlingsklasser och du väljer din tävlingsklass på sidan.

Ladda ned tävlingsproblem:

http://formular.ncm.gu.se/kanguruanmalan/kanguruproblem-2017/

Spara användarnamnet och lösenordet därför att du kan behöva använda det upprepade gånger!

Användarnamn: hopp2017

Lösenord: hopp2017

Lägg märke till att 16 mars är den första dagen som Kängurutävlingen får genomföras.

Fredag den 31 mars är sista tävlingsdag.

Känguruposter, diplom och redovisningsunderlag finns att hämta på

https://ncm.gu.se/kanguru

Vi ber dig se till att alla berörda lärare får del av lärarinformationen som finns med på sid 1.

Läs igenom materialet, kontrollera att allt ser riktigt ut och gör en provutskrift. Om det är svårt att läsa eller om vissa tecken saknas beror det troligen på att du har en alltför gammal version av Acrobat Reader. En ny finns att hämta, gratis, på

http://get.adobe.com/se/reader/

Redovisa hur många elever som har deltagit för att få länken till facit och rättningsmall. Gör det senast 6 april på:

https://ncm.gu.se/form/kanguru-deltagarredovisning-samlingssida/

Redovisa sedan resultatet senast 29 april på:

https://ncm.gu.se/form/kanguru-resultatredovisning-samlingssida/

Lycka till!

Kängurugruppen

———

4. Div sidor för tävlingsproblem, redovisningar mm.

De olika Kängurudokumenten laddas upp till följande mappar med respektive namn.

Huvudmapp

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017

Huvudmappens dokument

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/6162_kanguru_197.pdf

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/diplom_deltagande_2017.pdf

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/diplom_goda_resultat_2017.pdf

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/nominering_passares_stip.doc

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/poster_2017.pdf

Undermapp för problem och svar

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/.bakaccess

Namn på problem- och svarsPDF:er

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/

milou_svar_2017.pdf

milouproblem_2017.pdf

ecolier_svar_arb_2017.pdf

ecolierproblem_2017.pdf

ecolierproblem_arabisk_2017.pdf

benjamin_svar_arb_2017.pdf

benjaminproblem_2017.pdf

benjaminproblem_arabisk_2017.pdf

cadet_svar_arb_2017.pdf

cadetproblem_2017.pdf

cadetproblem_arabisk_2017.pdf

junior_svar_arb_2017.pdf

juniorproblem_2017.pdf

student_svar_arb_2017.pdf

studentproblem_2017.pdf

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/milou_svar_2017.pdf

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/milouproblem_2017.pdf

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/ecolier_svar_arb_20…

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/ecolierproblem_2017…

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/ecolierproblem_arab…

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/benjamin_svar_arb_2…

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/benjaminproblem_201…

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/benjaminproblem_ara…

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/cadet_svar_arb_2017…

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/cadetproblem_2017.pdf

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/cadetproblem_arabis…

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/junior_svar_arb_201…

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/juniorproblem_2017.pdf

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/student_svar_arb_20…

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/problem/studentproblem_2017…

Undermapp resultat

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/res2017

Undermapp resultat med de namngivna jpg-graferna.

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/res2017/ak3.jpg

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/res2017/ak4.jpg

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/res2017/ak5.jpg

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/res2017/ak67.jpg

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/res2017/ak89gy1.jpg

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/res2017/gy23.jpg

https://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/2017/res2017/gy45.jpg

———————-

Intern samlingssida

http://arkiv.ncm.gu.se/node/3408

Redovisa Kängurudeltagare – Startsida

Nya problem- och redovisningssidor på https://ncm.gu.se/form/

1. Efter tävlingen – Redovisa antal deltagande elever

2. Efter rättning – Redovisa elevresultat

3. Redovisa deltagarresultat

Anmälan till Kängurutävlingen 2016(7)

UtkastKänguruproblem 2015

UtkastMilou – facit

UtkastEcolier – facit och arbeta vidare med

UtkastBenjamin – facit och arbeta vidare med

UtkastCadet – facit och arbeta vidare med

UtkastJunior – facit och arbeta vidare med

UtkastStudent – facit och arbeta vidare med

UtkastDeltagarredovisning av Kängurutävlingen(6)

UtkastRedovisning av antalet deltagare i Milou

UtkastRedovisning av antalet deltagare i Ecolier

UtkastRedovisning av antalet deltagare i Benjamin

UtkastRedovisning av antalet deltagare i Cadet

UtkastRedovisning av antalet deltagare i Junior

UtkastRedovisning av antalet deltagare i Student

UtkastResultatredovisning av Kängurutävlingen(12)

UtkastResultatredovisning: Ecolier åk 3

UtkastResultatredovisning: Ecolier åk 4

UtkastResultatredovisning: Benjamin åk 5

UtkastResultatredovisning: Benjamin åk 6

UtkastResultatredovisning: Benjamin åk 7

UtkastResultatredovisning: Cadet åk 8

UtkastResultatredovisning: Cadet åk 9

UtkastResultatredovisning: Cadet gy kurs 1

UtkastResultatredovisning: Junior gy kurs 2

UtkastResultatredovisning: Junior gy kurs 3

UtkastResultatredovisning: Student gy kurs 4

UtkastResultatredovisning: Student gy kurs 5


Efter kängurutävlingen

Ladda hem de olika formulärsvaren från https://ncm.gu.se/form (Formidable)