Cadet 2008: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 150 skolor av total 386 anmälda.

Poäng Åk8 Åk9
84 – 70 0 1
69 – 50 4 6
49 – 34 17 21
33 – 22 37 36
21 – 10 35 30
9 – 0 7 6
Summa 100 100
Elevunderlag 2638 2051

Lösningsfrekvens procentuellt

Uppdelat mellan pojkar och flickor. Baserat på 3012 elever i åk8 samt 2353 elever i åk9.

Uppgift Åk8 Åk9
P F P F
1 46 51 51 56
2 75 82 76 81
3 46 41 48 45
4 40 41 40 40
5 27 29 31 29
6 29 30 32 30
7 39 49 42 51
8 23 29 28 31
9 20 21 25 24
10 26 26 32 26
11 22 24 28 27
12 30 28 30 29
13 26 26 32 28
14 21 22 26 24
15 38 37 40 38
16 24 21 24 20
17 28 29 32 34
18 21 17 20 18
19 21 19 25 22
20 18 13 20 15
21 16 15 17 15