Cadet-gy, Junior & Student 2009: poängfördelning och lösningsfrekvens

Poängfördelning procentuellt

Cadet-gy Junior Student
Poäng MaA MaB MaC MaD MaE
96 – 77 < 0.5 1 1 0 2.5
76 – 57 10 2.5 10.5 4 12
56 – 41 29 20 26 8.5 26.5
40 – 25 42 48 48 49 44
24 – 13 16 24 14.5 34.5 12
12 – 0 3 4.5 < 0.5 4 3
Summa 100 100 100 100 100
Elevunderlag 833 265 321 132 154
Skolunderlag 22 23 16
Anmälda skolor 55 42 25

Lösningsfrekvenser

Visa frekvenser för CadetGy…

Visa frekvenser för Junior…

Visa frekvenser för Student…

Visa frekvenser för hela gymnasiet…