Studiecirkelledarkurs

Små barns matematik – för blivande studiecirkelledare
Utbildningen riktar sig till dig som efter genomgången kurs ska kunna leda studiecirkel om Små barns matematik i den egna förskolan eller i kommunen. Kursen innefattar fördjupning i bokens innehåll, föreläsningar och i praktiskt arbete.

För att ha en gemensam grund att utgå från förutsätts att kursdeltagarna är väl förtrogna med innehållet i böckerna Små barns matematik och Matematik i förskolan. Deltagarna tar med egna böcker till kursen.

Kursdatum
Den 5 och 6 april 2011

Program
Dag 1

09.30 Registrering och kaffe
10.00 Föreläsning
Förskolans arbete med barns språkutveckling och lärande i och om matematik – forskningsbakgrund, styrdokument och beprövad erfarenhet
11.00 Föreläsning
Studiecirkeln som arbetsform – studieplan, kursplan och dokumentation
12.00 Lunch
13.00 Grupparbete: Att leda studiecirkel
14.30 Kaffe
15.00 Återsamling: Redovisning och diskussion
16.30 Förberedelser inför dag 2
17.00 Avslutning

Dag 2

09.00 Föreläsning:
Sortering och klassificering
Gruppaktivitet
10.15 Kaffe
10.45 Föreläsning:
Räkneord, uppräkning och taluppfattning
Gruppaktivitet
12.00 Lunch
13.00 Grupparbete: Studiecirkelns innehåll
14.15 Kaffe
14.45 Återsamling: Redovisning, diskussion
15.45 Utvärdering
16.00 Avslutning

Kurskostnad
3 200 kr, exkl moms. För- och eftermiddagskaffe ingår. Hotell och lunch ingår ej.

Plats
NCM, Vera Sandbergs allé 5 A, Göteborg

Anmälan
Anmälan via webbformulär …

OBS! För att din anmälan ska vara giltig behövs följande information:
Namn
kommun
förskola
telefon
e-postadress
organisationsnummer
faktureringsadress
samt ev referensnummer.

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag: 2011-03-18
Anmälan är bindande, men kan överlåtas.

Frågor om anmälan
Ann-Charlotte Forslund

Frågor om program
Elisabet Doverborg
Görel Sterner

Föreläsare och kursledare
Elisabet Doverborg
Elisabet är universitetslektor och har en bakgrund som förskollärare och lärarutbildare. Hon har arbetat med lärarutbildning och kompetensutveckling av förskolans lärare under en 25-årsperiod. Hon var projektansvarig på NCM för projektet Små barns matematik och medförfattare och en av redaktörerna till böckerna Små barns matematik och Matematik i förskolan. Elisabet arbetar på NCM med kompetensutveckling och forskning om förskolebarns matematiklärande.

Görel Sterner
Görel är förskollärare, lågstadielärare och specialpedagog och undervisar i grundskolan i svenska och matematik. Hon har arbetat med lärarutbildning och kompetensutveckling av förskolans och grundskolans lärare under många år. Görel är en av författarna till Små barns matematik och Matematik i förskolan. Hennes specialintresse är sambandet mellan språkutveckling och lärande i och om matematik. Tillsammans med Ingvar Lundberg har hon bl a skrivit boken Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan och rapporten Läs och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Görel arbetar på NCM som projektledare med specialpedagogiska frågor och matematikdidaktik i förskola och grundskolans tidigare åldrar.