Biennalproblem, 2008

Vi säger grattis…


till vinnarna på NCM:s problemtävling på biennalen, 2008.

Tävlingskommittén har med lottens hjälp utsett följande vinnare:
Kajsa Sundqvist, Nyköping
Hellis Nilsson, Nordmaling
Johan Lindell, Eslöv

Nämnaren gratulerar. Priser kommer!

Här finner du problemet …
…och lösningen…