Ekonomi

De ekonomiska förutsättningarna avgör ofta omfattningen av en specifik kompetensutvecklingssatsning. Det är naturligtvis en fördel att de ekonomiska förutsättningarna är långsiktiga och tydliggjorda för alla ansvariga på ett tidigt stadium. Det är också klokt att redan vid planeringen diskutera hur arbetet ska kunna fortsätta och bli en naturlig del av skolans verksamhet även efter projekttidens slut.

Frågor som kan vara till hjälp vid planeringsdiskussion om ekonomi

  • Vilket är tidsperspektivet?
  • Vilka är de ekonomiska förutsättningarna? Vad ska ingå? Vad ska inte ingå?
  • Vem ansvarar för vad?
  • Kan resurser tillförs? Kan något annat avvakta? Kan det samordnas med andra utvecklingsarbeten?
  • Finns möjlighet till utvidgning och/eller förlängning?
  • Om inga extra resurser frigörs: Vad kan göras utifrån nuvarande ekonomi?
  • Hur kan arbetet fortsätta, även efter att den specifika kompetensutvecklingen avslutats och det inte längre finns eventuella extra resurser?

Se också Bidrag & stipendier …

Innehåll: ER