Ta chansen att delta vid ICME11 i Mexico i sommar!

Vart fjärde år samlas världens ledande matematikdidaktiker tillsammans med lärare och lärarutbildare i matematik samt forskare till en omfattande kongress om matematikutbildning, ICME (International congress on mathematical education), under inseende av ICMI, The international commission of mathematical instruction. Denna kongress ägde senast rum i Köpenhamn 2004, ICME10, då ett antal svenska matematiklärare kunde delta tack vare ekonomiskt stöd från Utbildningsdepartementet, där annonsering, granskande och urval samt utbetalning av bidragen sköttes av Svenska kommittén för matematikutbildning (SKM).

Nästa gång äger denna kongress rum i Monterrey, Mexico, 6-13 juli 2008, vid Universidad autónoma de Nuevo León. På webbplatsen för ICME11 kan man läsa följande om syftet med kongressen:

The international congress on mathematical education (ICME) aims to:

  • Show what is happening in mathematics education worldwide, in terms of research as well as teaching practices.

  • Inform about the problems of mathematics education around the world.
  • Learn and benefit from recent advances in mathematics as a discipline.

Som ett led i de satsningar som pågår i Sverige för att utveckla matematikundervisningen på alla nivåer i skolan är det mycket värdefullt om engagerade matematiklärare och matematikutvecklare ges möjlighet att ta del av och lära från den internationella diskussionen. Dessa kunskaper och erfarenheter kan sedan spridas lokalt till kollegor och nationellt till intresserade lärare via seminarier, tidskrifter, intresseföreningar och konferenser (som t.ex. matematikbiennetter eller sommarkurser). SKM inbjuder därför till att ansöka om stipendium för deltagande vid ICME11.

Ta del av inbjudan …

Ansökningsblankett …