Cadet 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 87 skolor av total 305 anmälda.

Poäng Åk8 Åk9
84 – 70 < 0.5 < 0.5
69 – 50 3 5.5
49 – 34 22.5 30
33 – 22 44 40.5
21 – 10 27 22
9 – 0 3.5 2
Summa 100 100
Elevunderlag 2368 1934

Lösningsfrekvenser

Visa…