Diagnosmaterial

Det finns flera diagnosmaterial som kan ge en genomlysning på innehållsnivå om vad elever behärskar resp inte behärskar. Resultaten på diagnoserna kan sedan ligga till grund för fortsatt kompetensutveckling i kombination med utvecklingsarbete på t ex skolnivå. Det är viktigt att föra en kritisk diskussion om diagnoser och diagnosmaterial. Inget material täcker in allt, utan syftet med diagnostiseringen får avgöra vilket material som lämpar sig bäst.

Förstå och använda tal
Boken behandlar progressionen i undervisning om tal och räkning med betoning på taluppfattning. Samtal, laborativt arbete, undersökningar av tal och gemensamma diskussioner är viktiga inslag i det arbetssätt som rekommenderas. Utveckling inom 22 områden behandlas och underlag för att genomföra översiktstest med klassen eller grupper av elever ingår. Testen finns på nio nivåer och dessutom finns underlag för att genomföra intervjuer med eleverna vid skolstarten.
Beställ boken

Frågor som kan vara till hjälp vid diskussion om diagnostisering och diagnosmaterial

  • Vad ska diagnostiseras/testas/mätas?
  • Varför ska det diagnostiseras?
  • Mäter vi det mest angelägna eller mäter vi det som är ”lätt att mäta”?
  • Hur skiljer sig de olika diagnosmaterialen åt?
  • Vad kan vi se utifrån resp diagnosmaterial?
  • Vad kan vi inte se utifrån resp diagnosmaterial?
  • Vilket material passar vårt syfte?
  • Hur ska resultaten från diagnoserna följas upp? På individnivå? På gruppnivå? På organisationsnivå?

Läs mer …
… om Förstå och använda tal
Nytt material om taluppfattning och goda räknefärdigheter – Artikel i Nämnaren av Berit Bergius och Görel Sterner

… om Analysschema
Analysschema i förändringstider – Artikel i Nämnaren av Lisa Björklund Boistrup & Maria Nordlund
Analysschema i användning – Artikel i Nämnaren av Lisa Björklund Boistrup, Gunilla Gustafsson, Mona ter Vehn, Inga-Britt Neffler, Agneta Åstrand-Persson, Ulla Johansson & Haldis Vingestam
Diagnostiska uppgifter i matematik för skolår 6-9 – Artikel i Nämnaren av Lisa Björklund
Att fånga elevers kunnande – Artikel i Nämnaren av Lisa Björklund