Konferenser för matematikutvecklare

Lokala matematikutvecklare har inbjudits till fem konferensdagar fördelade på tre tillfällen under läsåret 2006/07. Inbjudan bygger på ett erbjudande från Myndigheten för skolutveckling till landets kommuner. Konferenserna är kostnadsfria för en matematikutvecklare per kommun med undantag för Malmö, Göteborg och Stockholm som erbjuds en plats per stadsdel.

Det finns numera möjlighet att sända två matematikutvecklare per kommun – i mån av plats – om kommunen själv betalar kostnaden för matematikutvecklare nummer två. Kostnaden för den första tvådagarskonferensen är 1 000 kr + moms, ev hotell tillkommer.

Läs inbjudan och om möjlighet för Regionala utvecklingscentrum (RUC) att söka medel för kompetensutvecklingsinsatser i matematik …