Lösningsfrekvenser och procentuell poängfördelning Ecolier 2011