Elevers attityder

Frågor som kan vara till hjälp vid diskussion om kartläggning av elevers attityder

  • Vad anser eleverna om matematik? Varför? Hur vet vi det?
  • Hur beskriver elever en “bra” matematiklektion? En lektion där de känner att de lär sig matematik? Kan de ge exempel på en sådan lektion? Vad var det som gjorde att de lärde sig?
  • Vilka förslag till förbättring har eleverna?
  • Hur kan matematiklektionerna förbättras? Hur kan de själva bidra till förbättringen?

Innehåll: ER