Statliga satsningar

Här finns information om alla de statsbidrag som Skolverket hanterar …

De bidrag som Skolverket förmedlar är till för att huvudmän och andra berörda ska ha bättre förutsättningar att öka måluppfyllelsen i verksamheterna.
Bidragen omfattar alla skolformer från förskola till vuxenutbildning både inom kommunal och fristående skolverksamhet.

Innehåll: ER