På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!
Sedan fredag 18 september ligger Göteborgs Universitets mejlsystem nere.
Se Kontakt ... under menyalternativet Om NCM för andra kontaktmöjligheter.

Strävorna

Strävorna innehåller artiklar från Nämnaren samt lektionsaktiviteter som anknyter till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och de förmågor som eleverna ska få utveckla i grundskolan och på gymnasieskolan. Strävorna kompletteras även med material avsett för särskolans skolformer. Materialet är tänkt att användas som inspiration och stöd för undervisningen och för kompetensutveckling.
Läs mer om Strävorna >>

Observera att siffrorna längst upp i tabellen och bokstäverna till vänster innehåller länkade texter som ger dig fördjupad information om respektive tabelldel.
Om Strävorna | Nya aktiviteter | Alfabetiskt ordnade | Ordnade efter ruta | För utskrift

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ProblemlösningBegreppProcedurResonemangKommunikationKreativitetRelevansDigital teknikModellering

A

Tal

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

B

Algebra

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

C

Geometri

1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

8C

9C

D

Sannolikhet
och statistik

1D

2D

3D

4D

5D

6D

7D

8D

9D

E

Samband &
förändring

1E

2E

3E

4E

5E

6E

7E

8E

9E

F

Problem-
lösning

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

9F

Nya aktiviteter

Hur högt är huset? 7A
Undersök decimaltal med tiobasmaterial 2A

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!