6B

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att uppleva matematik som en utmanande, kreativ och estetisk verksamhet.

Centralt innehåll

Algebra

Att läsa

Fraktaler – en fråga om upprepning Lasse Berglund
Fraktaler är intressanta både ur matematiskt och historiskt perspektiv. Författaren ger exempel på fraktaler som fått namn efter kända matematiker samt uppgifter att lösa i samband med detta.

Från Nämnaren på nätet

Klossar och lådor Lasse Berglund
Följande sidor visar åskådligt matematik som ryms bland klossar i lådor.
Bilden av en ekvation
Ett antal klossar och kommutativa lagen
Talbaser och träklossar
En trippelsumma och en låda med fackCreative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg