3D

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att hantera procedurer och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik

Att läsa

Sagt & gjort: Kombinatorik från början Pirjo Repo
Det finns många trevliga övningar som tränar kombinatorik redan i förskolan, exempelvis att klä nallen med olika mössor, tröjor och vantar eller att köpa glasskulor med olika smak. Dessa uppgifter engagerar barn och bjuder på många intressanta diskussioner, och de erbjuder en trevlig inkörsport till kombinatoriskt tänkande. När vi sedan vill få lågstadieelever att upptäcka en systematik och även att ta steget från kombinatorik till sannolikhet, är det bra att börja från början när eleverna först har löst uppgifter av ovanstående slag.

En typisk medianmorot Karin Landtblom
I artikeln Läget? Tja – det beror på variablerna! i Nämnaren 2014:1 beskrivs en del av problematiken kring lägesmått och variabler med några vanliga missförstånd som lätt kan uppstå om elever inte har begreppsförståelsen helt klar för sig. Här kommer en uppföljning.

Uppslaget: Uppgiftens potential – kombinatorik Karin Landtblom
I Alla dessa möjligheter – kombinatorik och resonemang, Nämnaren 2013:2, diskuteras elevers tankegångar och resonemang vid arbete med olika kombinatorikövningar. Här följer författaren upp med idéer om hur en relativt enkel uppgift kan fördjupas och utvecklas så att elever med olika behov får utmaningar. Ordet kombinatorik finns inte med under centralt innehåll för årskurs 1–3 men även dessa unga elever kan få närma sig innehållet, vilket det ges exempel på i Kombinatorik från början, se ovan.

Aktiviteter

Ettan (101216)
Genom ett spännande tärningsspel utvecklas elevers känsla för tal och deras förmåga att göra strategiska bedömningar. Ettan medför färdighetsträning av addition i talområdet 1–100. I en fortsättning kan också ett begynnande sannolikhetstänkande utvecklas.

Myra på hönsnätet (110419)
Undersökning med sannolikheter. Uppgiften tränar elevernas förståelse för sannolikheter, bråktal, procent och storleksuppskattningar av dessa.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg