8D

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda digital teknik för matematiskt arbete.

Centralt innehåll

Sannolikhet och statistik

Att läsa

Micro:bit som ett verktyg i undervisningen i kombinatorik Pål-Erik Eidsvig
Såväl svenska som norska elever ska möta både kombinatorik och programmering relativt tidigt i sin skolgång. Här beskrivs hur de utmanas att programmera en micro:bit som öppnar en vägbom om rätt kod anges.

Aktiviteter

Sätt snurr på sannolikheterna (110419)
Att låta eleverna i helklass, enskilt eller i par undersöka sannolikheter med hjälp av dator eller räknare. Aktiviteten ger tillfälle att ställa hypoteser och testa dessa i konkreta slumpförsök.

Hamlet – To be or not to be (170123)
Aktiviteten ger elever tillfälle att genom datasimulering använda statistikens metoder för att undersöka chansen att få ett givet ord då bokstäver dras slumpvis.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg