4E

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang.

Centralt innehåll

Samband och förändringar

Att läsa

Hur resonerar elever med varandra? Kerstin Larsson
Detta arbete genomfördes som en del av en kurs i matematikämnets didaktik vid Lärarhögskolan i Stockholm och handleddes av Ingvar O Persson. Det behandlar processen när en grupp elever tillsammans löser ett problem. Hur argumenterar de och hur övertygar de sig själva och varandra om vad som är rätt? Hur utvecklas deras förmåga att kommunicera i problemlösningssituationer?

Aktiviteter

Berg-och-dalbanan (140210)
Eleverna ska undersöka samband mellan en berg-och-dalbana och den graf som beskriver bergbanetågets hastighet.

Summan på tärningar (130819)
Eleverna ska undersöka summan av talen på olika tärningar och försöka finna matematiska mönster för att räkna ut den.

Bungeedockan (110210)
Bungeedockan handlar om att anpassa längden på en lina av gummisnoddar så att den inte blir för kort, då blir hoppet lite trist, och inte för långt, det är inte bra för hälsan. Denna aktivitet handlar om linjära funktioner och lämpar sig väl för grupparbete. Aktiviteten passar för alla åldrar.

Smarta handdukar (120323)
I aktiviteten ska eleverna jämföra handdukar i tre olika storlekar. De kommer att undersöka skillnad och förhållande, arbeta med begrepp som anknyter till geometri, värdera felkällor, använda skala och göra beräkningar om energiförbrukning, massa, kraft, hastighet etc.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg