7C

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att reflektera över matematikens utveckling och relevans.

Centralt innehåll

Geometri

Att läsa

Regnvädersmatematik Poul Græsbøll
Vad kan lite regn användas till på en matematiklektion? Under den regniga cykelturen till skolan funderar artikelförfattaren ut en lektion där eleverna ska mäta upp nederbörden under en viss tid.

Arkitektur – en utgångspunkt för projicering Lasse Berglund
I artikeln ges exempel på hur man med hjälp av den 500-åriga perspektivlärans relativt enkla principer kan skapa trovärdiga avbildningar från tre dimensioner till två.

Maskrosorna blommar Margaretha Gabrielsson
Här berättas om ett arbete i en etta. Många av barnen är intresserade av naturen och klassen har utomhuslektioner varannan vecka. När så en läsebokstext illustrerades av en maskros gavs en möjlighet att knyta samman läseboken, matematiken och barnens naturintresse.

Jost Bürgi, den schweiziske Arkimedes Bengt Ulin
Vem var Jost Bürgi och vad finns det för anledning att skriva om denne man? Jo, Jost Bürgi blev år 1604 kejserlig hovurmakare i Prag och var en av pionjärerna till den logaritmräkning som tog sin början under 1600-talet. Bürgis logaritmtabeller torde vara de allra första, även om de utkom först sex år efter skotten John Napiers publicering av sina tabeller 1614. Bürgi var nämligen redan år 1588 på det klara med hur en logaritmtabell kunde konstrueras och användas.

Från Nämnaren på nätet

TEMA: Hastighetsskala, tidsskala och effektskala; TEMA: Eiffeltornet Erland Runelid
“Vi föreställer oss ett flygplan som till att börja med flyger i planflykt. Piloten börjar stiga kraftigt utan att ge mer gaspådrag. Mycket snart sjunker hastigheten och planet närmar sig det kritiska läge då det faller okontrollerat (stallar). Precis då trampar piloten på en av roderpedalerna och gör en så kallad hammerhead, det vill säga vänder nosen sidledes nedåt och påbörjar en kontrollerad dykning och drar av motorn till försumbar dragkraft. …” Detta är inledningen till två teman som kan passa på gymnasiet eller för elever i grundskolan som behöver utmaningar.

Navigering med geometri Bengt Ulin
“Tekniken att utnyttja satelliter har medfört häpnadsväckande förenklingar för navigering. I bilar och på båtar kan vi utnyttja moderna navigeringssys- tem för att bekvämt bestämma vår position. …”Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg