4F

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att föra, följa och värdera matematiska resonemang.

Centralt innehåll

Problemlösning

Att läsa

Åtta barn delar på nio kakor Barbro Grevholm
Dagens strövtåg leder oss in i ett klassrum i USA med elever i årskurs 4. Episoden i klassrummet är hämtad från en vetenskaplig artikel av Elham Kazemi och Deborah Stipek. Fröken Carter har undervisat klassen i två timmar om addition av bråk. Nu får eleverna i uppgift att dela nio kakor på åtta barn.

Varför är det så svårt att räkna ut hur lång tid det tar när vi hjälps åt? – Trösklar i elevers utveckling av proportionella resonemang Linda Marie Ahl & Ola Helenius
Elever har ofta svårt att lösa problem som bygger på enkla förhållanden, som när de får veta hur två delar förhåller sig till varandra men inte får någon helhet given. Här beskrivs varför det är svårt, hur de kan tänka om sådana problem och hur lärare kan undervisa så att eleverna förstår strukturen i dem.

Varför är det så svårt att räkna ut hur mycket Börje har bantat? – Trösklar i elevers utveckling av proportionella resonemang Linda Marie Ahl & Ola Helenius
Denna artikel är en uppföljning av Varför är det så svårt att räkna ut hur lång tid det tar när vi hjälps åt? Nu sätts fokus på växling mellan additiv och multiplikativ struktur, och hur läraren kan arbeta för att uppmärksamma problemet med sådan växling.

Att använda tankenötter för att utveckla kritiskt tänkande Rita Barger
Framgångsrik problemlösning kräver att man har tillgång till olika strategier och att man har ett matematiskt och kritiskt tänkande. Detta kan utvecklas genom ett strukturerat arbete med tankenötter. Artikeln behandlar amerikanska förhållanden.

Den kinesiske bonden och hans skatt Andreas Hernvald
Hur kan ett klassiskt problem om tillväxt användas i klassrummet? Författaren har använt uppgiften för grupparbete i en åk 8. Han ger även förslag på hur arbetet kan utvecklas.

Aktiviteter

Nallarna (110309)
Aktiviteten går ut på att undersöka likheter och skillnader i föremåls egenskaper, använda grundläggande räkneprinciper och att utveckla resonemangsförmåga.

Gemensam problemlösning – tal (160429)
I dessa gemensamma problemlösningar får elever i grupp lösa problem om tal. Eleverna ges möjlighet att kommunicera om begrepp som större än, mindre än, udda och jämna tal, primtal och delbarhetsregler.

Gemensam problemlösning – procent (181004)
I dessa gemensamma problemlösningar får elever i grupp lösa problem med grundläggande procentuttryck. Eleverna ska gemensamt bestämma hur olika kakor ser ut.

Gemensam problemlösning – bråk och procent (181004)
I dessa gemensamma problemlösningar får elever i grupp lösa problem som rör grundläggande bråk- och procentuttryck. Eleverna ska gemensamt bestämma hur olika pizzor ser ut.

Tjugoett (101216)
Aktiviteten uppmuntrar till ett undersökande arbete där nya erfarenheter ofta leder till att tänkbara strategier förfinas. Taluppfattning.

Korsningar (110419)
En undersökande aktivitet där det blir nödvändigt att samla fakta i tabeller för att det ska gå att få en överblick av möjliga variationer. Tal- och rumsuppfattning kopplas samman.

Vem åker inlines? (111118)
Detta problem kan användas för att utveckla elevernas generella problemlösningsförmåga och då är arbetet med att komma fram till en lämplig strategi väsentlig. Inom problemlösning är också resonemangsförmågan viktig och för att kunna lösa detta problem krävs ett logiskt och systematiskt resonemang. Beroende på vilken av dessa förmågor som är i fokus för tillfället kan man välja lite olika upplägg.

Från Nämnaren på nätet

Uppslaget: För ovanlighetens skull
På Uppslaget presenteras två problem som är tänkta att uppmuntra till matematiska resonemang och kristallklar argumentation. I dessa och liknande problem är det viktigt att elevernas lösningar accepteras om de har bra argument för dem. Var lyhörd och öppen för olika sätt att tänka!Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg