9F

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att tolka en situation samt utforma och värdera en matematisk modell.

Centralt innehåll

Problemlösning

Att läsa

Tillämpningar från land och vatten Kenneth Borg
Författaren kåserar kring hur matematiken kommer in i olika sammanhang både nära och långt borta, och visar på några modeller som fungerar mer eller mindre bra.

Aktiviteter

Nallarna (110309)
Aktiviteten går ut på att undersöka likheter och skillnader i föremåls egenskaper, använda grundläggande räkneprinciper och att utveckla resonemangsförmåga.

Tågresan (110420)
Låt eleverna enskilt, i par eller i liten grupp diskutera lösningar på ett problem om vägval, finna mönster och generalisera. Denna aktivitet kräver inte särskilt stora matematiska förkunskaper och kan därför användas även med yngre elever.

Vad muttrar du om? (120413)
Eleverna får identifiera variabler samt sätta upp och lösa ekvationssystem i två snarlika problem. I ena aktiviteten ska enstaka muttrar viktbestämmas trots att de är dolda i påsar. I den andra är det bultar, muttrar och brickor som ska viktbestämmas. Först beskrivs Mutterpåsar och på följande sidor Bultar och muttrar.Creative Commons-licens Webbsidan inkl länkade aktiviteter är skapade av NCM och är licensierade under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela lika 3.0 Unported-licens. Detta gäller inte länkade Nämnaren-artiklar vars copyright hålls av resp författare.
Innehåll: Ulrica Dahlberg